Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of nabestaanden van overleden slachtoffers kunnen sinds de wet van 1 augustus 1985 financiële hulp vragen bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasioniele redders van de FOD Justitie.


Welke dienst doet wat met betrekking tot je vergoedingsaanvraag?

De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden oordeelt of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op de financiële hulp.

Als je aanvraag wordt aanvaard, kan deze commissie ons vragen je te onderzoeken en een gemotiveerd medisch advies te geven. Na het medisch onderzoek zullen wij ons advies terug overmaken aan de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasioniele redders van de FOD Justitie. Mede op basis van ons advies neemt deze dienst een beslissing over de toe te kennen financiële hulp.


Op medisch onderzoek bij de GGD

Wij zullen je laten oproepen voor een medisch onderzoek bij een arts-expert van de GGD in ons medisch centrum uit je regio. Wij zullen je niet rechtstreeks oproepen, dat gebeurt via de Commissie.

Je wordt in ieder geval een maand op voorhand op de hoogte gebracht van de afspraak. Je kan je laten bijstaan door je arts of een niet-medisch raadgever.

Nadat het medisch centrum je dossier heeft afgehandeld, wordt je dossier voor supervisie door de arts van de dienst Medische Kwaliteit van de GGD overgemaakt aan het hoofdbestuur.

Wij bezorgen daarna onze besluiten aan de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasioniele redders van de FOD Justitie. Zij nemen de uiteindelijke beslissing. Wij geven dus louter een advies over ondermeer de aard van de letsels, de duur en het percentage van invaliditeit. Het is dan ook via de Commissie dat je verder op de hoogte wordt gehouden.

Als je meer informatie wil om het medisch advies van de GGD beter te begrijpen, consulteer dan je behandelend arts.

Als je je niet of zeer moeilijk kan verplaatsen, zal onze arts-expert je thuis of in de instelling waar je verblijft, onderzoeken. Laat dit weten aan de Commissie zodat zij ons daarvan op de hoogte kunnen brengen. Je aanvraag moet niet gestaafd zijn door een medisch attest.

TOP

Wetgeving

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)