Voor deze website www.aarhus.be

 • Federale overheid:

  Joëlle SMEETS
  Communicatieverantwoordelijke Verdrag van Aarhus
  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Directoraat-generaal Leefmilieu
  Galileelaan 5/2
  B – 1210 BRUSSEL 
  Tel. : 02/524 95 05
  Fax : 02/524 96 00
  E-mail : joelle.smeets@health.fgov.be

Voor het Verdrag van Aarhus

Consulteer hieronder de Belgische contacten en aanspreekpunten of de volledige lijst van alle contacten (Partijen, internationale of regionale instellingen, niet-gouvernementele organisaties), op de internationale website van het Verdrag van Aarhus.

In België:

 • Federale overheid:

  Nils VANSTAPPEN
  Federaal expert
  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Directoraat-generaal Leefmilieu, Internationale zaken
  Galileelaan 5/2
  B – 1210 BRUSSEL 
  Tel. : 02/524 88 59
  Fax : 02/524 96 00
  E-mail :  nils.vanstappen@health.fgov.be

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  Joanna SPANOUDIS
  Leefmilieu Brussel
  Havenlaan 86C /3000
  B-1000 Brussel
  Tel. : 02/563 41 02
  Fax : 02/775 76 60
  E-mail :  aarhus@environnement.brussels

 • Vlaams Gewest:

  Kristof De Cock
  Juridisch beleidsmedewerker internationaal beleid
  Vlaamse Overheid
  DEPARTEMENT OMGEVING
  Afdeling Strategie, Internationaal, Digitalisering en Organisatie (SIDO)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  + 32 476590423
  E-mail : Kristof.decock@vlaanderen.be

 • Waals Gewest:

  Charlotte BOUVIER
  Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
  Rue de Trêves, 45
  1040 Bruxelles
  Tel.: 02/233 83 42
  Fax: 02/233 83 44
  E-mail: charlotte.bouvier@spw.wallonie.be

Voor de gewestelijke websites