Voor deze website www.aarhus.be

 • Federale overheid:

  Anne PIERONT
  Communicatieverantwoordelijke Verdrag van Aarhus
  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Directoraat-generaal Leefmilieu
  Victor Hortaplein 40 (bus 10)
  B-1060 Brussel
  Tel. : 02/524 92 87
  Fax : 02/524 96 00
  E-mail : anne.pieront@health.fgov.be

Voor het Verdrag van Aarhus

Consulteer hieronder de Belgische contacten en aanspreekpunten of de volledige lijst van alle contacten (Partijen, internationale of regionale instellingen, niet-gouvernementele organisaties), op de internationale website van het Verdrag van Aarhus.

In België:

 • Federale overheid:

  Nils VANSTAPPEN
  Federaal expert
  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Directoraat-generaal Leefmilieu, Internationale zaken
  Victor Hortaplein 40 (bus 10)
  B-1060 Brussel
  Tel. : 02/524 88 59
  Fax : 02/524 96 00
  E-mail :  nils.vanstappen@health.fgov.be

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  Joanna SPANOUDIS
  Leefmilieu Brussel
  Havenlaan 86C /3000
  B-1000 Brussel
  Tel. : 02/775 77 77
  Fax : 02/775 76 60
  E-mail :  aarhus@environnement.brussels

 • Vlaams Gewest:

  Marc SMAERS
  Legal adviser international policy
  The authorities of Flanders
  Departement Omgeving (spatial development, environment, energy, climate, green economy, animal welfare)
  Koning Albert II-Iaan 20 (bus 8)
  B– 1000 Brussel
  Tel. : 02/553 81 26
  GSM: 0478/56 20 19
  Fax : 02/553 81 65
  E-mail :  marc.smaers@vlaanderen.be

 • Waals Gewest:

  Charlotte BOUVIER
  Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
  Rue de Trêves, 45
  1040 Bruxelles
  Tel.: 02/233 83 42
  Fax: 02/233 83 44
  E-mail: charlotte.bouvier@spw.wallonie.be

Voor de gewestelijke websites