Voor deze website www.aarhus.be

 • Federale overheid:

  Mieke Van de Velde
  Communicatieverantwoordelijke ‘Verdrag van Aarhus’
  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Directoraat-generaal Leefmilieu
  Victor Hortaplein 40 (bus 10)
  B-1060 Brussel
  Tel. : 02/524 96 19
  Fax : 02/524 96 00
  mieke.vandevelde@milieu.belgie.be

Voor het Verdrag van Aarhus

Consulteer hieronder de Belgische contacten en aanspreekpunten of de volledige lijst van alle contacten (Partijen, internationale of regionale instellingen, niet-gouvernementele organisaties), op de internationale website van het Verdrag van Aarhus.

In België:

 • Federale overheid:

  Maud ISTASSE
  Federaal expert
  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Directoraat-generaal Leefmilieu, Internationale zaken
  Victor Hortaplein 40 (bus 10)
  B-1060 Brussel
  Tel. : 02/524 96 20
  Fax : 02/524 96 00
  E-mail : maud.istasse@environnement.belgique.be

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  Leefmilieu Brussel
  Havenlaan 86C /3000
  B-1000 Brussel
  Tel. : 02/775 77 77
  Fax : 02/775 76 60
  E-mail : aarhus@leefmilieu.irisnet.be

 • Vlaams Gewest:

  Marc SMAERS
  Juridisch beleidsmedewerker internationaal beleid
  Vlaamse overheid
  Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
  Afdeling Internationaal Beleid
  Koning Albert II-Iaan 20 (bus 8)
  B– 1000 Brussel
  Tel. : 02/553 81 26
  Fax : 02/553 81 65
  E-mail : marc.smaers@lne.vlaanderen.be

 • Waals Gewest:

  Joseph VAN DER STEGEN
  Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement
  Rue d'Arlon 53 - 1er étage bte 8
  1040 Bruxelles
  Tel.: 02/233 83 25
  Fax: 02/233 83 44
  E-mail: joseph.vanderstegen@spw.wallonie.be

Voor de gewestelijke websites