Aanvraag voor een veldproef met GGO-maïs: verslag van de publieksraadpleging beschikbaar


Van 22 december 2023 tot en met 23 januari 2024 kon het grote publiek zich uitspreken over de aanvraag voor een veldproef met genetisch gewijzigde maïs met een verbeterde plantarchitectuur.
Het verslag van deze raadpleging is nu beschikbaar.

De FOD Volksgezondheid verzamelde in dit verslag de meest voorkomende vragen en opmerkingen van het publiek, en indien mogelijk de antwoorden hierop. Deze gegevens zullen worden toegevoegd aan het dossier voor de bevoegde federale ministers die zullen beslissen of de veldproef al dan niet mag plaatsvinden.

Met deze veldproef wil INARI Agriculture N.V. de groei, de ontwikkeling en de opbrengst van de gewijzigde maïsplanten bestuderen in reële praktijkomstandigheden. Deze veldproef moet waardevolle gegevens opleveren om Inari’s onderzoek verder te ondersteunen of te verbeteren en de ontwikkeling van verbeterde maïs met een kleinere ecologische voetafdruk versnellen.

Meer informatie over publiekraadplegingen over GGO-dossiers (HTML)