Van 01 februari tot en met 03 maart 2021 kon het grote publiek zich uitspreken over de aanvraag voor een veldproef met populieren met genetisch gewijzigde houtsamenstelling. Het verslag (.PDF) van deze raadpleging is nu beschikbaar.

De FOD Volksgezondheid heeft in dit verslag de meest voorkomende vragen en opmerkingen van het publiek met de antwoorden hierop gegroepeerd. Deze gegevens worden toegevoegd aan het dossier voor de bevoegde federale ministers die beslissen of de veldproef al dan niet mag plaatsvinden.

Het doel van de veldproef, die zal worden uitgevoerd door het Vlaams instituut voor Biotechnologie (VIB), is na te gaan of genetisch gewijzigde populieren, aangepast in de aanmaak van lignine, onder reële praktijkomstandigheden een biomassa produceren die op een veel efficiëntere manier kan worden omgezet naar glucose. De veldproef zal plaatsvinden op de grens van Melle en Wetteren (Oost-Vlaanderen) over een periode van vijf jaar.

Meer informatie over publiekraadplegingen over GGO-dossiers (HTML)