Sinds 1 januari is België voorzitter van de Raad van de EU. Onze FOD zal zes maanden lang verschillende evenementen organiseren en het Europese wetgevende werk in goede banen leiden.  

Op 1 januari is het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU) van start gegaan. Zes maanden lang zal ons land als voorzitter de agenda van de Raad mee bepalen en de samenwerking tussen de 27 lidstaten in goede banen leiden. België zal ook allerlei nationale en internationale evenementen organiseren. 

Onder de slogan ‘Protect, strengthen, prepare’ zal het Belgisch voorzitterschap zich inzetten om de burgers te beschermen, de economie te versterken en de toekomst voor te bereiden. Meer informatie over het voorzitterschap is beschikbaar op de officiële website.  

Ook bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is het startschot voor het voorzitterschap gegeven. Komende zes maanden zal onze FOD het ‘One World, One Health’-principe promoten op het Europese toneel: die aanpak benadrukt dat de gezondheid van mensen, dieren en onze planeet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Daarom lanceren we nu ook een extra onderdeel op onze website waarop al onze evenementen en activiteiten tijdens het voorzitterschap van dichtbij te volgen zijn. Ook op Facebook, X, en LinkedIn zullen we regelmatig updates posten.  

Stay tuned!