Op dinsdag 16 mei organiseerde le collège Belgique de l’Académie royale een seminarie gewijd aan “de evaluatie van gezondheidsschade van slachtoffers van terroristische aanslagen: beoordeling en perspectieven”. Verschillende sprekers waren uitgenodigd: onder andere een slachtoffer van 22 maart 2016 kwam getuigen, een klinisch psychologe besprak het posttraumatisch stress syndroom en een neuroloog behandelde de gehoorschade die optreedt na een explosie.
 
Aangezien Medex via de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) een belangrijke rol speelt bij de evaluatie van de blijvende medische letsels van de betrokken slachtoffers, namen ook enkele van onze medewerkers het woord.

Sprekers

Cindy Gribomont, diensthoofd Evaluatie lichamelijke schade, verduidelijkte de procedure en wetgeving rond de vergoeding van 771 slachtoffers in het kader van het statuut van de nationale solidariteit. Met een invaliditeitspercentage boven 10% kan het slachtoffer een herstelpensioen ontvangen, naast de terugbetaling van medische, paramedische, farmaceutische en hospitalisatiekosten, orthopedische toestellen en protheses.
 
De voorzitter van de GGD, dokter Jean-Pol Pironet, gaf een presentatie over de rol van de GGD en de evaluatie van de gevolgen en letsels van slachtoffers van terroristische daden. De GGD bestaat uit artsen-experten die gespecialiseerd zijn in de evaluatie van lichamelijke en mentale schade.

 
Wist-je dat?
 
  • In totaal heeft de GGD 771 dossiers ontvangen van slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016

    • 645 slachtoffers van de aanslag in de luchthaven van Zaventem en

    • 126 van het metrostation in Maalbeek.

  • Voor 715 van hen (97%) werd een invaliditeitspercentage berekend.

  • 35 expertises werden stopgezet.

  • Voor alle slachtoffers wordt het dossier herzien 5 jaar na de eerste beslissing, met een oproeping voor een her-evaluatie van hun letsels, zoals voorzien in de wetgeving. 47 van deze herzieningen vonden reeds plaats.

Dokter Frédéric Sondag, arts-expert bij de GGD, deelde zijn ervaringen. Hij onderzocht intussen ongeveer 250 slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016. Dokter Sondag ervaart een goede verstandhouding tussen arts en slachtoffer, met weinig klachten. Het profiel van de slachtoffers is zeer divers, met verschillende afkomst, taal,… De meerderheid van de onderzochte slachtoffers kreeg een invaliditeitspercentage tussen 1 en 20%. De meest vastgestelde letsels zijn psychische klachten en gehoorproblemen ten gevolge van de blast (drukgolf bij de explosie).
 

Rondetafelgesprek

Na alle presentaties was er ruimte voor vragen vanuit het publiek tijdens een rondetafelgesprek. Er werden ook ideeën uitgewisseld naar de toekomst toe. Zo kwam naar voor dat de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de Graad van Invaliditeit (OBSI) aan een herziening toe is. Er werd ook gepleit voor één unieke expertise voor de verzekeringsmaatschappijen. Er wordt momenteel gewerkt aan een wetsontwerp hieromtrent. Een verderzetting van de dialoog tussen alle betrokkenen blijft noodzakelijk, met oog voor de noden van de slachtoffers en met de hulp van experten die de lange termijneffecten van de aanslagen zullen blijven onderzoeken.
 
Het werd een leerrijke en boeiende namiddag.

Enkele sfeerbeelden