Bijwerkingen van voedingsmiddelen melden via nieuw systeem Nutrivigilantie

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voert met Nutrivigilantie een toezichtsysteem op voeding in. De FOD wil zo de bijwerkingen van 4 soorten voedingsmiddelen beter in kaart brengen. Het gaat om voedingsmiddelen die in ons land steeds meer geconsumeerd worden. Consumenten kopen ze ook aan via het internet. Hoewel de voedselveiligheid zeer strikt bewaakt wordt, kunnen ze consumenten blootstellen aan bepaalde risico's. Het nutrigvigilantiesysteem wil hierop een antwoord bieden.

Het gaat om 4 vier voedingsmiddelen:

  • Voedingssupplementen;

  • Nieuwe voedingsmiddelen. Dit zijn voedingsmiddelen of ingrediënten die vóór 15 mei 1997 nauwelijks in de Europese Unie werden geconsumeerd. Bijvoorbeeld nonisap, chiazaden, insecten,...; 

  • Voedingsmiddelen voor specifieke groepen. Dit zijn voedingsmiddelen die speciaal zijn aangepast aan de behoeften van een bepaalde bevolkgingsgroep, zoals zuigelingenvoeding;

  • Voedingsmiddelen verrijkt met vitaminen of mineralen. Bijvoorbeeld energiedrankjes of ontbijtgranen.

 
Wat is een bijwerking en welke moeten worden gemeld?
Bijwerkingen (ongewenste effecten) te melden zijn negatieve reacties als gevolg van de consumptie van de hierboven vermelde voedingsmiddelen.
Alle bijwerkingen kunnen worden gemeld, ongeacht hun aard of ernst: bijvoorbeeld huiduitslag, darmkrampen, gewichtsverlies, hypertensie, hepatitis, koorts, hoofdpijn, veranderende bloedwaarden, nierfalen, gastro-oesofageale reflux, constipatie, …
Bijwerkingen als gevolg van een verkeerd gebruik van het product kunnen ook worden gemeld.
 
Wie kan de bijwerkingen melden?
-    De burger :  Iedereen die op de hoogte is van bijwerkingen, zelfs al heeft de persoon in kwestie het voedingsmiddel zelf niet geconsumeerd.
-    Gezondheidsbeoefenaars: Artsen, diëtisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, enz.
-    Operatoren: Fabrikanten, distributeurs, kleinhandelaars, … : elk bedrijf dat betrokken is bij de productketen, van de productie tot de levering aan de consument. Handelaars zijn wettelijk verplicht om die effecten te melden; de andere melders kunnen dit op vrijwillige basis doen.

Hoe moeten bijwerkingen worden gemeld?
Via het formulier voor de melding van bijwerkingen : Nutrivigilance (fgov.be)
 
Waarom moeten bijwerkingen worden gemeld?
Elke melding kan helpen om tendensen en nieuwe risico's in kaart te brengen, wat kan leiden tot maatregelen om gelijkaardige incidenten in de toekomst te voorkomen. Het moedigt fabrikanten ook aan om de kwaliteit van hun producten te verbeteren.

Minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, steunt het initiatief en merkt: ‘’Een enorme toename vast van allerhande voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen die zeggen goed te zijn voor je gezondheid. Soms gaat het zelfs over specifieke doelgroepen, zoals zuigelingen. We moeten de afnemer kunnen garanderen dat deze producten geen risico’s met zich meebrengen. Daarom zetten we nu een systeem op poten waarbij burgers, maar ook gezondheidsbeoefenaars een melding kunnen maken van een ongewenst effect van bijvoorbeeld een voedingssupplement. Een commissie van experten zal zich hier vervolgens over buigen en verder bekijken of er extra maatregelen moeten worden genomen worden om de burger beter te beschermen.”

Minister van Landbouw, David Clarinval, steunt eveneens dit project en benadrukt: “Onze gezondheid en voedselveiligheid gaan ons allemaal aan. Dankzij de Nutrivigilantie introduceren we een innovatief voedselbewakingssysteem dat toelaat de consumptie van voedingssupplementen, nieuwe voedingsmiddelen, verrijkte voedingsmiddelen en voedingsmiddelen voor specifieke groepen zorgvuldig te bewaken. Burgers, gezondheidswerkers en handelaars worden allemaal uitgenodigd om een cruciale rol te spelen bij het melden van de bijwerkingen van deze voedingsmiddelen. Zo bouwen we aan een veiligere voedselketen. »
 
Wat gebeurt er na de indiening van de melding?
De FOD Volksgezondheid evalueert alle dossiers. Voldoende gedocumenteerde meldingen worden onderzocht door een gespecialiseerde medische expert en de Commissie van Nutrivigilantie die bestaat uit verschillende experten, artsen en gezondheidsbeoefenaars.
Afhankelijk van het resultaat van de evaluaties, de vastgestelde effecten en het aantal ontvangen meldingen, beslist de FOD Volksgezondheid of er een veiligheidsstudie voor een specifiek ingrediënt nodig is en of er maatregelen voor een product of een ingrediënt moeten worden genomen.

Voor meer info: