Infibulatie kan leiden tot fysieke en mentale problemen bij besneden vrouwen. Infecties, pijn, moeilijkheden tijdens de bevalling zijn enkele van de meest voorkomende gevolgen van deze praktijk.

Desinfibulatie is een operatie die gezondheidsproblemen helpt verminderen. Om het verplegend personeel te helpen de betrokken vrouwen te informeren, heeft de FOD Volksgezondheid in samenwerking met het GAMS en de ULB een animatievideo gemaakt waarin wordt uitgelegd waarom een desinfibulatie nodig is, wanneer ze moet worden uitgevoerd, hoe ze wordt uitgevoerd, wat de postoperatieve verzorging is en welke veranderingen men aan het lichaam kan verwachten.

Het bestrijden van vrouwenbesnijdenis, wil ook zeggen er over praten. Deze video maakt de weg vrij voor bewustwording. Met dit filmpje  hopen wij enerzijds de angst bij vrouwen te verminderen door hun inzicht in de interventie te verbeteren, postoperatieve complicaties te verminderen en hun therapietrouw te verbeteren, en anderzijds een kwalitatieve film aan te bieden ter ondersteuning van het verzorgend personeel dat verantwoordelijk is voor de behandeling van Vrouwelijke genitale verminking (VGV).

De video is beschikbaar in 9 talen: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Tigrynia, Amhaars, Fula, Somalisch en Afar. Deze werd ontwikkeld in samenwerking met de betrokken vrouwen en gezondheidswerkers.

Ontdek de nieuwe sensibiliseringsvideo over desinfibulatie ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid en zijn partners.