Seksueel en intrafamiliaal geweld is ook in België een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Liefst 4 op de 5 vrouwen en 1 op de 2 mannen heeft al een vorm van seksueel geweld meegemaakt. Tijdens COVID kwam in 1 op de 4 gezinnen intrafamiliaal geweld voor. Losstaand van leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, achtergrond en opleidingsniveau, kan iedereen op een dag geweld meemaken. Geweld kan een zeer grote impact hebben op de fysieke, psychische, seksuele en reproductieve gezondheid van slachtoffers, maar ook van hun omgeving én hun nakomelingen.

De vicieuze cirkel van geweld doorbreken

Daarom lanceert onze FOD, in samenwerking met UZ Gent, UGent en GAMS en onder leiding van Prof. dr. Ines Keygnaert, het ondersteuningsprogramma Operatie Alert: een ondersteuningsprogramma voor zorgverleners én ondersteunend personeel in Belgische ziekenhuizen. Dit programma leert zorgverleners de mogelijke signalen van seksueel geweld, intrafamiliaal geweld en vrouwelijke genitale verminking herkennen én reikt hen de tools aan om het gesprek aan te gaan, de juiste zorg te bieden, en te weten waarnaar te verwijzen voor gespecialiseerde zorg.  Een globaal slachtoffergericht interdisciplinair zorgtraject kunnen opzetten, dat is waar Operatie Alert op inzet.
 

Helpen begint bij zien en geweld aanpakken

Operatie Alert biedt ziekenhuismedewerkers uit alle geledingen een brede waaier aan gratis opleidingen en tools.  

De eerste e-learnings op www.operatiealerte.be behandelen vijf grote thema’s: wat zijn verschillende vormen geweld en wat zijn de gevolgen, hoe communiceer je bij en over geweld, zelfzorg, wat houdt holistische en traumasensitieve zorg in na geweld en ten slotte diversiteitsensitieve zorg bieden voor specifieke kwetsbare groepen. Er zijn zowel basismodules als verdiepende modules. Voor ondersteunend personeel is er een kort leerpad op maat. De eerste e-learnings die medewerkers kunnen volgen zijn basisopleidingen binnen het thema geweld.