Stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding die aan bepaalde criteria voldoen komen in aanmerking voor een vergoeding. Deze vergoeding is nu vastgelegd voor 2022 en 2023.

De vergoeding voor een stagebegeleiding van een volledige kalendermaand bedraagt 598,85 euro voor het financieringsjaar 2022 en 647,60 euro voor het financieringsjaar 2023. Ze wordt verminderd in overeenstemming met de activiteitsgraad die in het stageplan is vastgelegd.

De stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding moeten onder meer erkend zijn door de FOD Volksgezondheid en artsen-specialisten in opleiding met een goedgekeurd stageplan begeleiden, om voor de vergoeding in aanmerking te komen.

Voor de berekening van de vergoeding is het belangrijk dat de stageplannen up-to-date zijn en dat de erkenning van stagemeesters tijdig wordt vernieuwd om betwistingen te voorkomen.

De aanvraag van de vergoeding van stagemeesters gebeurt vanaf nu automatisch voor de stagemeesters waarvan het RIZIV over een rekeningnummer beschikt. Het RIZIV is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de vergoeding. 

Als u niet  akkoord gaat met de beslissing over de vergoeding, kunt u ze betwisten binnen de 60 dagen na de datum van kennisgeving via ProGezondheid.
 

 Meer informatie?

  • Lees meer over de vergoeding van stagemeesters op deze website van de FOD en op de website van het RIZIV.
  • Lees meer over de procedure en de timing van de aanvraag in de webtoepassing ProGezondheid