Onze Noordzee: veel meer dan water


In het Belgische deel van de Noordzee bevinden zich vijf beschermde natuurgebieden, samen goed voor iets meer dan een derde van de oppervlakte. Ze maken deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk, het grootste netwerk van beschermde gebieden ter wereld. De Vlaamse Banken en de Vlakte van de Raan zijn aangeduid voor de bescherming van zandbanken en grindbedden. Deze habitats vormen een thuis voor onder andere garnalen, oesters, haaien en roggen. De andere drie gebieden zijn speciale beschermingszones voor zeevogels. Hier kunnen doortrekkende, overwinterende of broedende vogels voedsel vergaren en een plekje vinden om te rusten.

 

Er beweegt wat op zee

Zandbanken en grindbedden vol leven

Onzichtbaar vanaf de kust, maar onder het wateroppervlak vind je een zee vol leven. De bodem van onze Noordzee bestaat uit tal van zandbanken en geulen die het favoriete leefgebied zijn van vele diersoorten.

Op en in de zandbanken leven honderden kleine ongewervelde dieren: zeesterren, krabben, schelpdieren zoals het nonnetje en wormen zoals de zandzager. Zij vervullen elk hun rol in dit unieke ecosysteem.

Zo creëren schelpkokerwormen structuur in het leefgebied. Doordat ze er in grote getallen voorkomen, houden ze zand vast en bieden ze andere dieren een schuilplaats. Daardoor ontstaan zones met een rijke biodiversiteit.

In sommige geulen zijn grindbedden met kleine en grote stenen te vinden. Deze zijn ook een biotoop met een gevarieerde fauna en flora. Vroeger kwamen hier heuse banken van de Europese platte oester voor. De grindbedden vormen, samen met de nog aanwezige oesters en andere soorten zoals de zeldzame dodemansduim, een uniek toevluchtsoord. Zo vervullen ze een belangrijke functie als broed- en kraamkamer voor vissen zoals de Europese schol en de tong.

De vissen en kleine bodemdieren zijn het ideale voedsel voor enkele beschermde soorten: de bruinvis, de gewone zeehond en zeevogels zoals de grote stern, de visdief en de dwergstern.

Onze Noordzee in ere herstellen

De Noordzeebiodiversiteit wordt bedreigd door vervuiling, verstoring van de zeebodem, geluidsoverlast en klimaatverandering als gevolg van menselijke activiteiten.

De federale overheid neemt maatregelen om de negatieve impact op de habitats en soorten te beperken. Samen met iedereen die actief is op zee, geven we de natuur in beschermde gebieden meer kansen. We zetten in op:

  • beperking van bodem- en geluidsverstoring;

  • projecten voor herstel van grindbedden en oesterbanken;

  • een toelatingsprocedure voor activiteiten met een mogelijke impact op een beschermd gebied.

In zones waar de natuur actief hersteld wordt, kunnen zand- en oesterbanken en de bijhorende diversiteit opnieuw floreren.

De zee begint bij jezelf

De Noordzee en haar bewoners verdienen onze bescherming! En dat kan van overal: hier aan de kust, thuis en onderweg.

Help jij mee?

  • Een zeehond gespot? Hou minstens 30 m afstand en hou je hond aan de leiband.

  • Verstoor vogels niet tijdens het broedseizoen.­

  • Laat je afval nergens achter: gooi het in de vuilnisbak of neem het mee.

Meer tips?

Neem een kijkje op www.dezeebegintbijjezelf.be.