Voorzitter voedselmicrobiologie
Prof. Georges Daube
 
Voorstelling Voedselmicrobiologie
In dit domein pakken de deskundigen van de HGR de problemen aan op het gebied van de microbiologie van de voeding. Een vaste werkgroep komt regelmatig bijeen om de ingediende aanvragen te behandelen. De werkzaamheden van deze groep houden rechtstreeks verband met de regelgeving en informatie betreffende de microbiologische hygiëne van de voedingsmiddelen.
 
De werkgroep “Microbiologie van de voeding” werkt praktisch en doeltreffend samen met de Dienst “Voedingsmiddelen, dierenvoeding en andere consumptieproducten” van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedingsketen en Leefmilieu om:

  • contact op te nemen met de bij sommige domeinen betrokken deskundigen (in het kader van de Codex alimentarius) en om op relevante wijze zeer specifieke informatie te verspreiden;
  • op de hoogte gehouden te worden van de door de FOD gedane stappen (op Europees niveau), op basis van de door de HGR uitgebrachte adviezen, bijvoorbeeld het Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) of de aanvragen van het EFSA panel on Biological Hazards BIOHAZ;
  • elke mogelijke vorm van noodzakelijke wetenschappelijke ondersteuning voor alle aspecten rond deze thematiek te bieden aan de overheidsinstanties van ons land;
  • enz.

De werkgroep verheugt zich over deze vruchtbare samenwerking.
 
 
Gepubliceerde adviezen

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden. Klik hier voor adviezen rond wetgeving.

2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne: medisch attest (HGR 9428)(SciCom 22-2017)
Aanbevelingen inzake de problematiek van listeriose bij specifieke en kwetsbare doelgroepen (HGR 9311)

2014
Probiotica en hun implicaties voor de volksgezondheid in België (HGR 8651)

2010
Brochure - Viruses and food (februari 2010) (HGR 8386)
Viruses and food (februari 2010) (HGR 8386)
Viruses and food (februari 2010) (HGR 8386) [Bijlage: Scientific Report] (enkel in het Engels beschikbaar)
Risico-profiel voor Bacillus cereus Groep in voedsel toxi-infecties: situatie in België en aanbevelingen - Bijlage (HGR 8316)
Risico-profiel voor Bacillus cereus Groep in voedsel toxi-infecties: situatie in België en aanbevelingen (HGR 8316)

 
2007
Advies m.b.t. een medisch attest voor personen die betrokken zijn bij de productie, de be- en verwerking en het hanteren van levensmiddelen (HGR 8207)
Risicoanalyse van Salmonella in bereide producten op basis van gehakt pluimveevlees  (HGR 7947)
Advies van de HGR betreffende microbiologische criteria voor bepaalde voedingswaren (HGR 8163, herziening van HGR 8114) 

  
2006
Afwijking voor het Salmonella criterium in vleesbereidingen en -producten op basis van pluimveevlees die na verhitting zullen worden verbruikt - Bijkomende inlichtingen (HGR 8151)
Afwijking voor het Salmonella criterium in vleesbereidingen en -producten op basis van pluimveevlees die na verhitting zullen worden verbruikt (HGR 8151)
  
2005
Bijdrage tot een risicobeoordeling Campylobacter spp. in vleesbereidingen op basis van pluimveegehakt in België (HGR 7947)
  
2004
Gedeeltelijk advies van de HGR in verband met E.coli O157:H7 en Listeria monocytogenes (HGR 7947)
  
2003
Advies aanvulling GGHP geschilde aardappelen (HGR 7362)
  
2001
Procedure voor bepaling van de microbiële stabiliteit en veiligheid van een levensmiddel (HGR 7622)
 
2000
Voorstel van “microbiologische criteria” voor aanwezigheid van Listeria monocytogenes in voedingsmiddelen (HGR 7357)