Annulering van het verzet tegen het wegnemen van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden uitgedrukt door uw ouder of voogd
Vaak gestelde vragen

Waarom ontvang ik net nu een brief over het verzet voor orgaan- en/of weefseldonatie dat geregistreerd werd door mijn ouders/voogd?

Een verzet tegen orgaandonatie werd door uw ouders/voogd geregistreerd toen u minderjarig was. Sinds 2006 bepaalt de wet orgaandonatie dat die registratie vervalt als u de leeftijd van 18 jaar bereikt, en dat u hiervan door een brief op de hoogte gesteld wordt. Het Koninklijk uitvoeringsbesluit dat ons toelaat die brief te schrijven werd echter pas in februari 2020 gepubliceerd. Het is daarom dat u nu een brief van ons ontvangt. Daarbij komt ook dat de wilsverklaring nu niet enkel op het afstaan van organen slaat (vb. nieren, longen, hart,…) maar op het geheel van het menselijk lichaamsmateriaal weefsels (cellen en weefsels).

Er werd toch al een verzet geregistreerd in mijn naam, waarom moet ik dit opnieuw doen?

Het verzet werd niet door uzelf geregistreerd maar door uw ouders/voogd. De wet voorziet dat wanneer een burger meerderjarig wordt dit verzet dat door uw ouders/voogd werd geregistreerd vervalt. U kan dan uw eigen wil uitdrukken. Dat kan uiteraard een bevestiging zijn van de keuze die uw ouders/voogd maakten, of evengoed een andere keuze.

Ik slaag er niet in om mijn wilsverklaring aan te passen op www.mijngezondheid.be, of ik heb geen kaartlezer/computer waarmee ik kan registreren?

De brief die u ontving had moeten vermelden dat de toegang tot www.mijngezondheid.be slechts mogelijk is vanaf 1 juli, onze excuses hiervoor. Ondertussen kan u uw wilsverklaring registreren bij uw gemeentebestuur a.d.h.v. het formulier in bijlage.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

Dan vervalt het verzet op de datum die in de brief vermeld is. Dat wil zeggen dat u verondersteld wordt stilzwijgend donor te zijn voor de vier keuzes die in de brieven vermeld zijn, t.t.z.:
 
•          Orgaandonatie voor transplantatie : Wegnemen van organen bij een donor na zijn/haar overlijden. Weggenomen organen dienen enkel voor transplantatie bij mensen die daarop wachten.
•          Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie : Weefsels en cellen wegnemen bij een donor na zijn of haar overlijden. Weggenomen weefsels dienen enkel voor transplantatie bij mensen die daarop wachten.
•          Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: Lichaamsmateriaal wegnemen bij een donor na zijn of haar overlijden om geneesmiddelen aan te maken, bijvoorbeeld voor geavanceerde therapieën. Het gedoneerde materiaal (organen, weefsels, cellen en alles wat eraan onttrokken wordt) kan dus dienen om geneesmiddelen aan te maken.
•          Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek : Lichaamsmateriaal wegnemen bij een donor na zijn/ haar overlijden voor wetenschappelijk onderzoek. Het gedoneerde lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat eraan onttrokken wordt) dient voor wetenschappelijk onderzoek, zonder toepassing op de mens. Dit onderzoek is vaak essentieel om de zorg verder te verbeteren. Het zorgt onder meer voor een uitgebreidere kennis van het menselijk lichaam of van bepaalde ziekten.
Opmerking, een dergelijke donatie is niet hetzelfde als het afstaan van het lichaam voor de wetenschap. Dit wordt beheerd door de faculteiten geneeskunde.

Wat gebeurt er als ik pas na de datum vermeld in de brief mijn wilsverklaring registreer?

Het verzet vervalt op de datum vermeld in de brief. U wordt als donor van menselijk lichaamsmateriaal na uw overlijden beschouwd tot op het ogenblik dat u expliciet uw wil uitdrukt.

Ik wil een wilsverklaring ingeven voor mijn kinderen, hoe doe ik dat?

Er kan enkel een verzet geregistreerd worden door de ouders voor hun kinderen. Dit verzet kan enkel bij uw gemeentebestuur geregistreerd worden op basis van dit formulier.

Kunnen jullie de wilsverklaring voor mij registreren?

Neen, wij hebben niet het recht dit te doen, en het is daarnaast technisch onmogelijk. U kan hiervoor naar het gemeentebestuur, of u kan het, vanaf 1 juli, zelf registreren op www.mijngezondheid.be, of via uw huisarts laten registreren.


Pagina "Annulering van het verzet bij meerderjarigheid"
Onthaal pagina "Orgaandonatie"