BELANGENCONFLICTEN
Na onder andere de discussies rond de adviezen over influenza H1N1 bij de WGO of rond Mediator in Frankrijk is de aandacht van het publiek en de media meer en meer gericht op de belangenconflicten van wetenschappelijke deskundigen.

De Hoge Gezondheidsraad is de eerste Belgische wetenschappelijke advies instantie die een eigen filosofie heeft uitgewerkt en een integrale aanpak in het leven heeft geroepen voor het beheer van belangenverklaringen en van mogelijke belangenconflicten door een Commissie voor de Deontologie. Deze aanpak gaat veel verder dan het simpele invullen van een verklaring op eer en steunt op 7 principes:

  • Men kan geen expert zijn zonder belangen te hebben.
  • Er is een verschil tussen belangen en belangenconflicten.
  • De experten dienen hun belangen transparant en publiek aan te geven.
  • Niet de expert maar iemand anders dient te oordelen of een belang een potentieel conflict is.
  • Het is niet genoeg een potentieel conflict vast te stellen, conflicten moeten ook beheerd worden.
  • Wanneer een advies wordt afgeleverd en gepubliceerd, is transparantie nodig rond de belangen en potentiële conflicten.
  • Ook andere instellingen dienen dergelijk systeem van beheer van potentiële conflicten toe te passen; samenwerking is aangewezen.

Klik hier voor meer informatie over de procedure.

Klik hier voor de template algemene belangenverklaring en de ad hoc belangenverklaring.

Klik hier voor de lijst van experten en hun belangenverklaringen.

Klik hier voor het standpunt van de Hoge Gezondheidsraad wat betreft de problematiek rond belangenverklaring en beheer van belangenconflicten van deskundigen actief in wetenschappelijke adviesorganen (november 2012).

 

Document