BELANGENCONFLICTEN
Na onder andere de discussies rond de adviezen over influenza H1N1 bij de WGO of rond Mediator in Frankrijk is de aandacht van het publiek en de media meer en meer gericht op de belangenconflicten van wetenschappelijke deskundigen.

De Hoge Gezondheidsraad is het eerste Belgische wetenschappelijke adviesorgaan dat een eigen filosofie heeft uitgewerkt en een integrale aanpak in het leven heeft geroepen voor het beheer van belangenverklaringen en van mogelijke belangenconflicten via een Deontologische Commissie. Deze aanpak gaat veel verder dan het simpele invullen van een verklaring op eer en steunt op 7 principes:

 • Men kan geen expert zijn zonder belangen te hebben.
 • Er is een verschil tussen belangen en belangenconflicten.
 • De experten dienen hun belangen transparant en publiek aan te geven.
 • Niet de expert maar iemand anders dient te oordelen of een belang een potentieel conflict is.
 • Het is niet genoeg een potentieel conflict vast te stellen, conflicten moeten ook beheerd worden.
 • Wanneer een advies wordt afgeleverd en gepubliceerd, is transparantie nodig rond de belangen en potentiële conflicten.
 • Ook andere instellingen dienen dergelijk systeem van beheer van potentiële conflicten toe te passen; samenwerking is aangewezen.

Samenstelling
De Deontologische Commissie is een externe en onafhankelijke groep, met als taak adviezen op te stellen over het eventuele risico op belangenconflicten. De Commissie geeft haar advies aan het Bureau van de HGR, dat vervolgens beslist over de follow-up.

De Deontologische Commissie bestaat uit volgende leden:

 • ​EISENHUTH Marc (ex-lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek),
 • LAMBERT Charlotte (UNamur),
 • LIBBRECHT Julien (Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek),
 • PAUWELS André (voormalig directeur van de HGR),
 • VAN GYSEGHEM Jean-Marc (UNamur), voorzitter
 • VAN STEIRTEGHEM André (VUB).

Meer informatie

Document