BELANGENCONFLICTEN
Na onder andere de discussies rond de adviezen over influenza H1N1 bij de WGO of rond Mediator in Frankrijk is de aandacht van het publiek en de media meer en meer gericht op de belangenconflicten van wetenschappelijke deskundigen.

De Hoge Gezondheidsraad is het eerste Belgische wetenschappelijke adviesorgaan dat een eigen filosofie heeft uitgewerkt en een integrale aanpak in het leven heeft geroepen voor het beheer van belangenverklaringen en van mogelijke belangenconflicten via een Deontologische Commissie. Deze aanpak gaat veel verder dan het simpele invullen van een verklaring op eer en steunt op 7 principes:

 • Men kan geen expert zijn zonder belangen te hebben.
 • Er is een verschil tussen belangen en belangenconflicten.
 • De experten dienen hun belangen transparant en publiek aan te geven.
 • Niet de expert maar iemand anders dient te oordelen of een belang een potentieel conflict is.
 • Het is niet genoeg een potentieel conflict vast te stellen, conflicten moeten ook beheerd worden.
 • Wanneer een advies wordt afgeleverd en gepubliceerd, is transparantie nodig rond de belangen en potentiële conflicten.
 • Ook andere instellingen dienen dergelijk systeem van beheer van potentiële conflicten toe te passen; samenwerking is aangewezen.

Samenstelling
De Commissie voor Deonotologie is een externe en onafhankelijke groep, met als taak adviezen op te stellen over het eventuele risico op belangenconflicten. De Commissie geeft haar advies aan het Bureau van de HGR, dat vervolgens beslist over de follow-up.

De Commissie voor Deonotologie bestaat uit volgende leden:

 • ​DIERICKX Kris (KULeuven),
 • EISENHUTH Marc (ex-lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek),
 • LIBBRECHT Julien (Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek),
 • PAUWELS André (voormalig directeur van de HGR),
 • PIRARD Virginie (Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, ULB), tijdelijk buiten dienst van 10/02/2023 tot 30/06/2023,
 • VAN GYSEGHEM Jean-Marc (UNamur),
 • VAN STEIRTEGHEM André (VUB), voorzitter.

Meer informatie

Document