Het efficiënt gebruik van de hulpbronnen is een belangrijke component van Europa 2020-strategie, de groeistrategie van de EU voor een « slimme, duurzame en inclusieve » economie. 

In 2011 presenteerde de Europese Commissie de routekaart met als titel « Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa ». Doel van deze routekaart is « de overgang naar een koolstofarme economie te bevorderen en daarbij de hulpbronnen rationeel te gebruiken teneinde te komen tot een duurzame groei ».
Er werden dan ook verschillende specifieke acties op lange termijn naar voren geschoven, meer bepaald op het vlak van klimaat, energie, biodiversiteit en transport.

Deze routekaart is bijzonder belangrijk want:
1. zij biedt een kader om toekomstige acties te ontwikkelen en uit te voeren;
2. zij vestigt de aandacht op de structurele en technologische ontwikkelingen die nodig zijn tegen 2050 en voorziet de tussenfasen die behaald moeten worden tegen 2020;
3. zij somt een reeks problemen op die moeten worden opgelost op het vlak van coördinatie van het beleid en tekortkomingen van de markten;
4. zij benadrukt het belang van transversale thema’s zoals consumptiegedrag en de noodzaak van meer investeringen in innovatie. Tot slot wordt in het bijzonder de nadruk gelegd op de voedings-, mobiliteits- en bouwsector waarvan de gecombineerde effecten overeenstemmen met 70 tot 80% van alle milieueffecten.