Het realiseren van een optimale veiligheidscultuur wordt beschouwd als de grootste uitdaging om een veilige gezondheidszorg uit te bouwen. Dit houdt in dat men overschakelt naar een cultuur waarbij fouten niet langer beschouwd worden als een persoonlijk falen, maar als een kans om systemen te verbeteren zodat schade aan de patiënt, kan vermeden worden.

Aan de ziekenhuizen werd gevraagd een ziekenhuisbrede patiëntveiligheidscultuurmeting uit te voeren met het  gevalideerd meetinstrument “the Hospital Survey on Patient Safety Culture” van het AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) op basis van 12 dimensies (.PDF) van de patiëntveiligheidscultuurmeting. Deze metingen vonden plaats in 2007, 2011 en 2015.

Na elke patiëntveiligheidscultuurmeting wordt aan de ziekenhuizen de mogelijkheid geboden om, op vrijwillige basis, deel te nemen aan een extern benchmarkonderzoek, uitgevoerd en gecoördineerd door de UHasselt. Hierdoor kunnen de ziekenhuizen zich positioneren t.o.v. andere ziekenhuizen en dit voor.

Hieronder vindt u het materiaal voor de cultuurmeting terug:

De resultaten van zowel het eerste, tweede en derde benchmarkonderzoek zijn hieronder beschikbaar.

Contact information

QS-Team
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.06