Het realiseren van een optimale veiligheidscultuur wordt beschouwd als de grootste uitdaging om een veilige gezondheidszorg uit te bouwen. Dit houdt in dat men overschakelt naar een cultuur waarbij fouten niet langer beschouwd worden als een persoonlijk falen, maar als een kans om systemen te verbeteren zodat schade aan de patiënt, kan vermeden worden.

Aan de ziekenhuizen werd gevraagd een ziekenhuisbrede patiëntveiligheidscultuurmeting uit te voeren met het  gevalideerd meetinstrument “the Hospital Survey on Patient Safety Culture” van het AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) op basis van 12 dimensies (.PDF) van de patiëntveiligheidscultuurmeting. Er vonden reeds drie gezamenlijke meetmomenten plaats in 2007, 2011 en 2015. Sinds 2017 vond er een digitalisering plaats waardoor ziekenhuizen nu zelf de timing van de meting kunnen bepalen. Het blijft wel aangeraden de meting minimaal elke 4 jaar te herhalen.

Na elke patiëntveiligheidscultuurmeting wordt aan de ziekenhuizen de mogelijkheid geboden om, op vrijwillige basis, deel te nemen aan een extern benchmarkonderzoek, uitgevoerd en gecoördineerd door de UHasselt. Hierdoor kunnen de ziekenhuizen zich positioneren t.o.v. andere ziekenhuizen en t.o.v. voorgaande metingen.  Aan de hand van een anonieme code kunnen ziekenhuizen zich binnen het benchmarkrapport en de bijbehorende tabellen positioneren op de 12 dimensies van veiligheidscultuur.

De eerste 3 metingen werden samengevat in een rapport per meting en zijn hieronder te raadplegen. Vanaf 2017 kreeg elk ziekenhuis na een uitgevoerde veiligheidscultuurmeting zijn resultaten en positie in de benchmark via een html-rapport toegestuurd.

Indien u graag een meting rond veiligheidscultuur wenst uit te voeren, raden wij u aan het protocol hieronder door te nemen. Daarin kan u alle informatie m.b.t. de meting terugvinden.

Hieronder vindt u het materiaal voor de cultuurmeting terug:

De resultaten van zowel het eerste, tweede en derde benchmarkonderzoek zijn hieronder beschikbaar.

Contactgegevens

QS-Team

Galileelaan 5/2 
1210 Brussel

Tel. 02/524.85.06