Opleiding in het Frans

In de begeleidende nota van de FOD Volksgezondheid (januari 2013) worden interne audits beschouwd als een instrument voor het ziekenhuismanagement dat gerelateerd is aan het thema ‘leiderschap’. Het concept ’audits‘ heeft echter verschillende connotaties die dikwijls beïnvloed worden door individiduelekennis en ervaringen. Samenwerken is dus noodzakelijk.

Gedetailleerde fiche van de opleiding (.PDF)


Hierna in de rubriek "document" vindt u ook de presentaties van de opleidingen die georganiseerd werden in 2016.

Contact information

QS-Team
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.06