In de kijker: nieuw initiatief - interfederaal plan geïntegreerde zorg

***

Het welzijn van patiënten met een chronische ziekte kan verbeteren door meer geïntegreerde zorg.

De patiënt staat centraal in deze benadering. Hij moet de mogelijkheid aangeboden krijgen om de controle zelf in handen te nemen en wordt daarbij ondersteund door een multidisciplinair netwerk. In dat netwerk zitten onder meer de huisdokter, de apotheker, specialisten en verpleegkundigen, maar bijvoorbeeld ook maatschappelijk assistenten, mantelzorgers en de omgeving van de patiënt. De leden van het netwerk werken samen én met de patiënt. Elke betrokkene kan zijn eigen expertise op de meest efficiënte manier aanbieden aan de patiënt.

Deze geïntegreerde aanpak veronderstelt een nieuwe kijk van de patiënt en zijn omgeving, de zorgen hulpverleners en de hulp van de volledige bevolking. De federale overheid, de gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden willen dit proces van verandering ondersteunen en begeleiden.

GEMEENSCHAPPELIJK PLAN VOOR CHRONISCH ZIEKEN

Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid in de Interministeriële Conferentie een Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: ‘Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid’.

De uitvoering van het Plan zal zich onder meer concretiseren in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg. Een Gids zal de zorgverstrekkers die zo een pilootproject willen ontwikkelen helpen.

Om de inhoudelijke aspecten van de Gids af te toetsen met de actoren van het terrein, hebben de overheden een Ronde Tafel georganiseerd op 2 december 2015, alsook een publieke consultatie via een online bevraging (afgesloten op 03/01/2016).

GIDS VOOR PILOOTPROJECTEN

Op 2 februari 2016 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid hun visie op Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken voorgesteld, die zich onder meer zal concretiseren in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg. In dit kader hebben de verschillende overheden gezamenlijk en in samenwerking met de stakeholders van het terrein een Gids voor pilootprojecten Geïntegreerde Zorg samengesteld die geïnteresseerde zorg- en hulpverleners zo goed mogelijk moet voorbereiden en begeleiden in de ontwikkeling van een pilootproject. De Gids is het resultaat van een co-creatie proces tussen overheden en stakeholders, waarin de inhoudelijke aspecten van de Gids werden afgetoetst via een online bevraging en ronde tafelgesprekken.

Bij deze gelegenheid werd de oproep tot kandidaturen voor pilootprojecten gelanceerd.

Op 18 december 2018, heeft federaal minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, veertien pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken weerhouden die van start gaan met de uitvoering van hun ambitieuze actieplannen. De veertien projecten zijn verspreid over heel België: zeven in Vlaanderen, vijf in Wallonië, één in Brussel en één in de Duitstalige Gemeenschap. Deze projecten streven ernaar de zorg voor chronische zieken helemaal anders aan te pakken: de patiënt en zijn omgeving staan centraal en we bekijken de hulp en zorg als een geheel, over de verschillende lijnen en silo’s van zorg- en hulpverstrekkers heen. De pilootprojecten zetten een belangrijke stap voor België richting geïntegreerde zorg, ze zijn het resultaat van nauwe samenwerking tussen de verschillende zorg- en hulpverstrekkers, in co-creatie met de verschillende overheden.

Bekijk de 14 projecten op de website integreo.be.

Als u wenst op de hoogte gehouden worden van de evolutie in dit uitgebreide project, kan u het online formulier invullen.

NUTTIGE DOCUMENTEN

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Acute, Chronische en Ouderenzorg
Galileelaan, 5/2
1210  Brussel