Het wegnemen van organen is vaak moeilijk en vraagt een perfecte organisatie. Een taak voor professionals dus!

Zodra een donor is geïdentificeerd in Intensive Zorgen, informeert de arts de transplantatiecoördinator. Deze controleert het Rijkregister of er geen bezwaar werd ingediend tegen het wegnemen van organen. Daarna informeert hij bij de familie of de overledene ooit bezwaar heeft geuit tijdens zijn leven. In iedere geval, de wens van de donor wordt nauwgezet gerespecteerd.

De diagnose hersendood wordt gedateerd en ondertekend door drie artsen, die niet mogen behoren tot het transplantatieteam. Die diagnose van hersendood moet worden opgenomen in het medisch dossier, dat 10 jaar wordt bewaard voor een eventuele controle.

De coördinator neemt kennis van het volledige dossier :

  • antecedenten,
  • bloedresultaten,
  • vitale en fysische parameters,
  • behandeling,…

Deze procedure gebeurt in nauwe samenwerking met de artsen, de lokale donorcoördinatoren, de verpleegkundigen van de eenheid waar de donor zich bevindt.

De logistieke organisatie van de transplantaties is afhankeljik van de organisatie van het wegnemen van organen.

Voor  transplantaties zijn er geen grenzen… De internationale  uitwisseling is een realiteit !

De transplantatiecoördinator coördineert het tijdstip van het weg te nemen op basis van de organen, de dienstroosters en de hemodynamische instabiliteit van de donor

De coördinator is aanwezig bij het wegnemen van de organen en ontvangt de externe teams. Hij is de link tussen de teams die het orgaan wegnemen en transplanteren.

Via de coördinator zijn de transplantatiechirurgen op de hoogte van de evolutie van het wegnemen, het macroscopische aspect van de organen en diverse chirurgische tijdstippen, zoals het afklemmen van de aorta..

De chirurg die de organen wegneemt schrijft een gedetailleerd rapport over de anatomie van de organen en licht de transplantatiechirurgen in.

Zodra het HLA-type van de donor gekend is, stuurt de coördinator dit door naar Eurotransplant.

De coördinator is verantwoordelijk voor de bewaring en de verzending van de organen naar de transplantatiecentra.

Het wegnemen en transplanteren van organen zou niet mogelijk zijn zonder de vakkundigheid en toewijding van de reanimatieartsen, anesthesisten, verpleegkundigen, chirurgen en lokale donorcoördinatoren.

 Onthaal pagina "Orgaandonatie"