Het toezichtcomité voor de naleving van de bepalingen van het Verdrag over toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Verdrag van Aarhus) heeft een verklaring aangenomen over de toepassing van het Verdrag van Aarhus zowel tijdens de Covid-19-pandemie als in de fase van economisch herstel daarna.

In die verklaring stelt het toezichtcomité dat zelfs in een crisis als de Covid-19-pandemie en de fase van economisch herstel die erop volgt de bindende rechten van het Verdrag niet mogen worden ingeperkt of beknot. Het comité is verheugd dat enkele landen tijdens de Covid-19-pandemie op een constructieve manier op zoek gingen naar middelen die de vereisten van het Verdrag respecteren.

Voor meer informatie verwijzen we naar de verklaring van het comité en het persbericht gepubliceerd door de VN/ECE (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties); enkel beschikbaar in het Engels.