In onderstaande rapporten aangaande het voorkomen van ziektebeelden kan u een aantal kerncijfers terugvinden betreffende de voornaamste ziektebeelden die als belangrijkste diagnose op as 1 werden geregistreerd in psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) in het jaar 2019. 

We stellen vast dat, in beide instellingstypes, de meest voorkomende reden van opname gerelateerd is aan alcoholafhankelijkheid (zie tabblad detail_top10). Het feit dat alcoholafhankelijkheid sterk vertegenwoordigd is in deze instellingen (13,84 in PAAZ en 15,06 % PZ) wijst erop dat campagnes omtrent preventie, vroegdetectie en een tijdige opstart van behandeling inzake deze problematiek van het grootste belang zijn.
Verder zien we in PAAZ dat de tweede en derde meest gestelde gedetailleerde hoofddiagnose respectievelijk een depressieve stoornis - niet anders omschreven (6,83%) en een aanpassingsstoornis met depressieve gevoelens (5,07 % ) betreft. In PZ zien we op nummer twee en drie de gedetailleerde hoofddiagnose psychotische stoornis – niet anders omschreven (8,26%) en schizofrenie van het paranoïde type (6,21%). De verschillen tussen PZ en PAAZ in de top 10 meest voorkomende ziektebeelden kunnen we deels verklaren doordat verblijven in PAAZ vaak van kortere duur zijn dan in PZ en dat we in PZ vaker te maken hebben met meer ernstige ziektebeelden.
 
Er is een duidelijk verschil tussen de ziektebeelden bij kinderen en jongeren (0-17 jaar) en deze bij volwassenen en ouderen. Bij kinderen en adolescenten zijn de drie meest voorkomende hoofddiagnoses bij opname in een PAAZ de volgende: aanpassingsstoornis (22,87 %), autistische stoornis (14,59 %) en aandachtstekortstoornis en/of gedragsstoornis (11,91 %). In PZ houden die diagnoses verband met een aanpassingsstoornis (16,20 %), autistische stoornis (14,44 %) en depressieve stoornis (13,65 %). Het feit dat er binnen deze leeftijdsgroep grote verschillen kunnen voorkomen tussen ziektebeelden bij zeer jonge kinderen, kinderen en adolescenten moet echter in aanmerking worden genomen. Bij volwassenen (18-64 jaar) zien we als eerste en tweede meest voorkomende hoofddiagnoses een problematiek gerelateerd aan alcoholmisbruik (18,33 % in PZ en 19,68 % in PAAZ) en depressie (13,23 % in PZ en 24,39 % in PAAZ). Bij ouderen (65-plussers) is de hoofddiagnose vaak een problematiek in verband met depressie (34,92 % in PAAZ en 23,46 % in PZ), gevolgd door alcoholmisbruik in PAAZ (14,83 % ) en cognitieve stoornissen in PZ (12,02 %).
 
Als we een vergelijking maken tussen de meest voorkomende ziektebeelden bij mannen en vrouwen stellen we vast dat bij mannen vaker een diagnose gerelateerd aan alcoholmisbruik (24,74 % in PAAZ en 20,57 % in PZ) wordt gesteld dan bij vrouwen (11,92 % in PAAZ en 11,97 % in PZ). Daarentegen wordt een depressie vaker gediagnosticeerd bij vrouwen (29,65 % in PAAZ en 20,04 % in PZ) dan bij mannen (18,20 % in PAAZ en 9,15 % in PZ).

In dit archief kan u eerdere rapporten terugvinden.

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.rpmpg@health.fgov.be