De procedures die van toepassing zijn op het overheidspersoneel vind je terug onder het thema Afwezigheden wegens ziekte, … voor federale ambtenaren.

Deze sectie is specifiek bestemd voor de personeelsdiensten die instaan voor het beheer van afwezigheden en controles en bevat meer ‘technische’ informatie.

 

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be