Bekwame helpers zijn zelf geen verpleegkundige, maar mogen een aantal verpleegkundige handelingen uitvoeren. Zo kunnen ze mensen in het kader van hulp bij het dagelijks leven van een patiënt helpen, bijvoorbeeld tijdens de uitoefening van hun beroep of tijdens een vrijwillige activiteit buiten een zorginstelling.

Bekwame helpers kunnen in het belang van de patiënten en ook van hun familie in het kader van dagelijkse zorg bepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren. Ze dienen bepaalde voorwaarden na te leven.

De kwaliteit van de zorg blijft dus gegarandeerd. De behandelende arts, de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of de basisverpleegkundige moeten hun toestemming geven. Ze beslissen per geval om welke technische verpleegkundige handelingen het gaat en of hiervoor een instructie of een opleiding nodig is.

Zo zal de behandelende verpleegkundige of de behandelende arts een zorgplan voor de patiënt opstellen. Afhankelijk van de specifieke zorgsituatie zal de bekwame helper een algemene instructie krijgen of een opleiding moeten volgen. ​ Bij twijfel, onduidelijkheid of bij de vastgelegde waarschuwingscriteria dienen ze meteen de hulp van een arts, hoofdverpleegkundige algemene zorg of basisverpleegkunde in te roepen.

Sommige eenvoudige verpleegkundige handelingen zoals de temperatuur meten of paracetamol toedienen hoeven in bepaalde situaties niet door bekwame helpers of verpleegkundigen te worden uitgevoerd. Een vriend of een buur bijvoorbeeld mag eenvoudige verpleegkundige handelingen uitvoeren in de context van het dagelijkse leven, als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. In sommige specifieke, meer delicate of complexe situaties is voor deze handelingen nog steeds de tussenkomst van een professionele zorgverlener nodig.

Meer informatie?