Algemene informatie

1. Ik heb een vraag over asbest. Waar kan ik terecht?

Asbest herkennen

2. Hoe herken ik asbest? Hoe weet ik of een bepaald materiaal in of om mijn huis asbest bevat?

3. Waar vind ik erkende asbestlabo’s?

Asbest verwijderen

4. Wat te doen als ik vermoed dat er asbest aanwezig is in mijn woning? Mag ik zelf asbest verwijderen? Waarheen met mijn asbestafval?

5. Waar vind ik bedrijven terug die erkend zijn om asbest af te breken of te verwijderen?

Een incident melden

6. Wat kan ik doen als ik vermoed dat er onzorgvuldig met asbest wordt omgesprongen?

Gezondheidsrisico’s

7. Ik ben blootgesteld aan asbest, wat nu? Wat zijn de gezondheidsrisico’s?

Als werknemer

8. Wat kan ik doen als werknemer bij blootstelling aan asbest?


1. Ik heb een vraag over asbest. Waar kan ik terecht?

De FOD Volksgezondheid is enkel bevoegd voor het verbod van het op de markt brengen, de vervaardiging en het gebruik van producten die asbestvezels bevatten. Dit verbod geldt sinds 2001.

Voor vragen over asbest kan u terecht bij de gewestelijke overheden:

La Cellule permanente environnement-santé (CPES) :
http://environnement.sante.wallonie.be/home/en-wallonie/cellule-permanente-environnement-sante.html

^Top

2. Hoe herken ik asbest? Hoe weet ik of een bepaald materiaal in of om mijn huis asbest bevat?

Raadpleeg de app 'AsbestCheck' op www.alertvoorasbest.be 

Meer informatie over het herkennen van asbest vindt u op de websites van de gewestelijke overheden (zie websites en contactgegevens hierboven).

^Top

3. Waar vind ik erkende asbestlabo’s?

U vindt een lijst van erkende laboratoria die kunnen onderzoeken of asbest in een materiaal of in de lucht aanwezig is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: www.werk.belgie.be > Erkenningen - Meldingen > Erkenning: Erkende laboratoria (groep 2 + 6) (http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5048)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg via informatie@werk.belgie.be

^Top

4. Wat te doen als ik vermoed dat er asbest aanwezig is in mijn woning? Mag ik zelf asbest verwijderen? Waarheen met mijn asbestafval?

Informatie over omgaan met asbest vindt u op www.alertvoorasbest.be en op de websites van de gewestelijke overheden (zie websites en contactgegevens hierboven).

^Top

5. Waar vind ik bedrijven terug die erkend zijn om asbest af te breken of te verwijderen?

U vindt een lijst van erkende bedrijven om asbest af te breken of te verwijderen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg: www.werk.belgie.be > Erkenningen - Meldingen > Erkenning: Asbest: bedrijven erkend voor afbraak- of verwijderingswerken (http://www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg via informatie@werk.belgie.be

^Top

6. Wat kan ik doen als ik vermoed dat er onzorgvuldig met asbest wordt omgesprongen?

Als het gaat om een privé-persoon die onzorgvuldig met asbest omspringt in uw omgeving, kunt u contact opnemen met de milieudienst van uw gemeente of met de politie (buiten de kantooruren).

Meer informatie vindt u op de websites van de gewestelijke overheden (zie hierboven).

Als het gaat om werknemers die onzorgvuldig met asbest omspringen, dan kunt u dit melden bij de Externe Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van uw provincie: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6550

^Top

7. Ik ben blootgesteld aan asbest, wat nu? Wat zijn de gezondheidsrisico’s?

Informatie over de gezondheidsrisico’s van asbest vindt u op de websites van de gewestelijke overheden:

  • Vlaams Gewest:

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): https://www.ovam.be/gezondheidsrisicos  

U kunt terecht bij uw huisarts of bij de medisch milieukundigen van het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) van uw regio (zie www.gezondheidenmilieu.be en http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/asbest-1238.html).

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Leefmilieu Brussel: https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/verplichtingen/asbest

De Groene Ambulance: https://leefmilieu.brussels/themas/binnenlucht/uw-interieur-schoonhouden/rcib

U kunt de Groene Ambulance van Leefmilieu Brussel contacteren via 02 775 75 75 of via het webformulier

  • Waals Gewest:

- La Cellule permanente environnement-santé (CPES) :
http://environnement.sante.wallonie.be/home/en-wallonie/cellule-permanente-environnement-sante.html
cpes@spw.wallonie.be, 081/32.74.41
Numéro vert : 1718 - formulaire de contact

- De SAMI - "Services d'Analyse des Milieux Intérieurs": https://apw.be/actions/samilpi/

Er bestaat ook een Asbestfonds (AFA) dat vergoedingen uitkeert aan asbestslachtoffers die lijden aan mesothelioom of asbestose (zie http://afa.fgov.be/afa_nl.html).

^Top

8. Wat kan ik doen als werknemer bij blootstelling aan asbest?

Als werknemer bent u beschermd tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. Dit is een bevoegdheid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. U kunt contact opnemen met de Externe directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van uw provincie: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6550

^Top