Op deze pagina kan u de rapporten van de nationale enquêtes terugvinden die tussen 2012 en 2016 werden afgenomen, de aanbevelingen omtrent elektronisch voorschrift en de 13 opleidingsmodules m.b.t. transfusie.

1.  Nationale 'Patient Blood Management' enquête

Lees hier enkele verduidelijkingen m.b.t. de enquête na. Het betreft het online invullen van de enquête en verduidelijking bij enkele vragen.
 

2.  Nationale Enquête  kwaliteit transfusiebeleid

De stuurgroep heeft het initiatief genomen om met tweejaarlijkse nationale enquêtes (2012-2014-2016) inzicht te krijgen in het transfusiebeleid in de Belgische ziekenhuizen. De resultaten van deze enquêtes worden aan de ziekenhuizen gecommuniceerd onder de vorm van een rapport met aanbevelingen, benchmarking tussen de ziekenhuizen en een vergelijking over de tijd heen (van de eerste t.e.m. de derde enquête). De bedoeling is om een zekere continuïteit in de verbeterinitiatieven te handhaven.

3.   Aanbevelingen elektronisch voorschrift bloedcomponenten

BeQuinT creëerde de werkgroep om een referentiekader en aanbevelingen op te stellen m.b.t. de (verdere) ontwikkeling van het elektronisch bestellen en voorschrijven van bloedcomponenten in de Belgische ziekenhuizen.  Ontdek meer!

4.  E-learning

De doelstelling van deze werkgroep is het ontwikkelen van een e-learning platform om online opleiding m.b.t. transfusie aan te bieden voor artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen (zie ook het volgende abstract). Er werden PPT-presentaties ontwikkeld als basis voor de e-learning. Hier kan u reeds de PPT-presentaties terugvinden van de verschillende modules. Het e-learning platform zal binnenkort beschikbaar zijn.

Module 1 - Organisatie van transfusie in België

Module 2 - De transfusieketen: van donor tot ontvanger

Module 3 - Beschrijving van bloedcomponenten

Module 4 - Indicaties van bloedtransfusie

Module 5 - Bewaring en transport van bloedcomponenten

Module 6 - Afname van bloedstalen voor transfusie

Module 7 - Compatibiliteitsregels en testen

Module 8 - Transfusie: de toediening

Module 9 - Acute transfusiereacties

Module 10 - Uitgestelde transfusiereacties

Module 11 – Transfusie incidenten

Module 12 - Urgente transfusie en optimaal gebruik van O bloed

Module 13 - Transfusie bij neonaten, zuigelingen en kinderen

  • PPT module 13 - Coming soon!
  • PDF module 13 - Coming soon!