15 juni 2023. De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert vandaag de eerste projectoproep 'Belgium Builds Back Circular' of BBBC. De oproep wil de transitie naar een meer circulaire economie in België versnellen en maakt deel uit van het nationaal plan voor herstel en veerkracht (NPHV).  Dit plan streeft ernaar de gevolgen van de coronapandemie voor de EU-landen op te vangen door een economie te stimuleren die rekening houdt met sociale en ecologische dimensies. De BBBC-oproep richt zich in de eerste plaats tot kmo’s en onderzoekscentra.  

BBBC wil met deze oproep innoverende activiteiten op vlak van eco-ontwerp steunen in vier specifieke sectoren: fiets, windenergie, biomimetica en gezondheidszorg. De financiële ondersteuning per project varieert van 250.000 tot 1.000.000 euro. Kandidaten kunnen hun project voor nieuwe circulaire productieprocessen en productontwerp indienen tem 31 oktober 2022. 

BBBC zal bestaan uit verschillende fases projectoproepen die de transitie naar een meer circulaire economie willen stimuleren. Circulaire economie is één van de prioriteiten van het NPHV in België.  

Circulaire economie is ook één van de pijlers van de Europese Green Deal en wordt beschouwd als één van de belangrijkste oplossingen om de impact van menselijke activiteiten op het milieu te verminderen door reeds in omloop zijnde grondstoffen opnieuw te gebruiken om nieuwe producten te maken, te recycleren en de afvalproductie te verminderen. Door rekening te houden met de uitputting van hulpbronnen, draagt dit model bij aan een duurzamere en veerkrachtigere samenleving.  

Draagt uw project bij aan oplossingen voor de overconsumptie van grondstoffen, verspilling van hulpbronnen en overproductie van afval?  Dan is deze oproep voor u bestemd! 

Meer informatie: