Een bijdrage leveren aan de transitie naar een  circulaire economie? Mee zoeken naar oplossingen voor de overconsumptie van grondstoffen, verspilling van hulpbronnen en overproductie van afval? Met deze eerste projectoproep 'Belgium Builds Back Circular' of BBBC op initiatief van minister Zakia Khattabi en minister Pierre-Yves Dermagne, wil de federale overheid innoverende projecten  en   onderzoeksactiviteiten steunen die  de circulaire dimensie  integreren in vier specifieke sectoren.

CONTEXT

Deze eerste projectoproep BBBC maakt deel uit van het nationaal plan voor herstel en veerkracht (NPHV). Het NPHV wordt gefinancierd door een tijdelijk Europees fonds, Next Generation EU  dat de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie voor de EU-landen wil opvangen door de economie te herlanceren en de samenleving te ondersteunen. Het nationaal plan houdt hierbij rekening met de Green Deal-doelstellingen.  Het investeringsproject BBBC ondersteunt de transitie naar een circulaire economie. BBBC zal bestaan uit twee of drie fases projectoproepen met verschillende  prioriteiten en thema's. De eerste projectoproep focust op ecodesign, terwijl de volgende projectoproep  ook gericht zal zijn op de vervanging  van chemische stoffen.

Voor deze eerste oproep bedraagt de financiële ondersteuning per project minimum 250.000 en maximum 1.000.000 euro. De projecten zullen de steun ontvangen in overeenstemming met de regels voor staatssteun.

THEMA'S

Deze oproep omvat vier thema's : fietsen, windenergie, gezondheidszorg en biomimetica. 

VOOR WIE?

Deze oproep richt zich in de eerste plaats tot kleine en middelgrote ondernemingen en onderzoekscentra.
Zorgt uw project voor nieuwe circulaire productieprocessen en productontwerp m.b.t. tot een van de vier thema's, of bent u dit van plan? Dan is deze oproep voor u bestemd!

 
BELANGRIJKE DATA

DATUM

ACTIVITEIT

15 juni 2022

Lancering van de projectoproep

31 oktober 2022

Afsluiting van de projectoproep (uiterste datum voor het indienen van projectvoorstellen)

CONTACT

Voor meer informatie over deze projectoproep kunt u mailen naar het directoraat-generaal Leefmilieu via bbbc@health.fgov.be
 
BIJGEVOEGDE DOCUMENTEN