De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten informeren u over een aanvraag voor het uitvoeren van een klinische proef met het genetisch gewijzigde geneesmiddel Mesmulogene ancovacivec (TG4010) van de firma Transgene nv. Het geneesmiddel is bedoeld om gevorderde longkanker (NSCLC) te behandelen. U wordt uitgenodigd om als burger actief deel te nemen aan de publieke consultatie die loopt van 7 juli tot en met 6 augustus 2017.

Ondanks de geleidelijke verbetering van de standaardzorg blijft de medische nood bij gevorderde longkankers zeer groot en nieuwe benaderingen zijn nodig om de uitkomst van deze ziekte significant te wijzigen. Door de relatie tussen gastheer/tumor te wijzigen, kunnen producten voor immunotherapie zoals TG4010 hierin slagen.

Het doel van dit onderzoek is te bepalen of het therapeutisch vaccin TG4010 in combinatie met nivolumab de baten van de standaardbehandeling van longkanker met chemotherapie verbetert. In 2011 kreeg een andere klinische proef met TG4010 voor de behandeling van longkanker al groen licht.

De klinische proef zal plaatsvinden in het Centre Hospitalier de l'Ardenne op de site van Libramont.

Als burger kunt u uw mening geven over deze aanvraag voor het uitvoeren van een klinische proef. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier (.HTML) en tot een online formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

De publieksraadpleging loopt tot en met 6 augustus 2017.

Algemene informatie op: GGO- raadplegingen van het publiek (.HTML)