Natuurlijke mineraalwaters worden geëxploiteerd door een bron. Een bron wordt gevormd door een of meer natuurlijke of geboorde waterbekkens waarvan de bodem zich situeert op een terrein waarvan de aard, de dikte en de uitgestrektheid zorgen voor een filtering en de bescherming tegen het risico van besmetting kunnen verzekeren.

Natuurlijke mineraalwaters bezitten bijzondere kenmerken die ze duidelijk van de andere soorten water onderscheiden. Het gaat om hun oorspronkelijke zuiverheid, hun kenmerkende samenstelling die bepaalde gunstige effecten op de gezondheid kunnen veroorzaken, en de stabiliteit van hun hoofdkenmerken in de tijd.

De natuurlijke mineraalwaters mogen niet behandeld worden, behalve toegelaten behandelingen. Zij worden door zeer strenge Europese normen betreffende gebruik, productie en kwaliteit gereglementeerd. Deze normen zijn het onderwerp van de richtlijn 2009/54/EG die in nationaal recht wordt omgezet door:

Alvorens het in de handel mag worden gebracht, moet een bron van natuurlijk mineraalwater erkend worden en een vergunning krijgen, die door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden uitgereikt op basis van een wetenschappelijke evaluatie van de Hoge Gezondheidsraad.

Enkel de natuurlijke mineraalwaters die op deze lijsten voorkomen, kunnen in België en op de Europese markt in de handel gebracht worden.

De etikettering van natuurlijk mineraalwater mag bepaalde claims betreffende de samenstelling, de speciale fysiologische effecten of de geschiktheid voor bepaalde diëten bevatten. De lijst van de toegestane vermeldingen en hun gebruiksvoorwaarden staan in het koninklijk besluit van 8 februari 1999. Bovenop deze lijst, kunnen voedings- en gezondheidsvermeldingen toegestaan worden krachtens de Verordening (EG) n° 1924/2006.

De vermelding « geschikt voor de bereiding van babyvoeding » wordt aan een voorafgaande toelating onderworpen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Deze vereist de strengste normen, in het bijzonder:

 • hoge en blijvende microbiologische zuiverheid
 • droog residu < 500 mg/l
 • gehalte aan nitraten < 25 mg/l
 • gehalte aan nitrieten < 0,1 mg/l
 • natriumgehalte  < 50 mg/l
 • fluorgehalte < 1 mg/l
 • calciumgehalte < 100 mg/l
 • magnesiumgehalte < 50 mg/l
 • chloridegehalte < 250 mg/l
 • sulfaatgehalte < 140 mg/l
 • seleniumgehalte < 12 µg/l

Nuttige documenten:

Andere interessante sites:

Onze andere pagina’s