Wanneer voedingsmiddelen bij het drogen of verhitten rechtstreeks in contact komen met verbrandingsproducten zoals rook, kunnen Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen of PAK’s worden gevormd. Dit betekent dat onder meer bij het barbecueën PAK’s in uw voedingsmiddelen terechtkomen. Milieuvervuiling kan voedingsmiddelen ook verontreinigen met PAK’s.

PAK’s zijn potentieel genotoxisch, wat wil zeggen dat ze ons DNA kunnen beschadigen, en ze zijn bovendien kankerverwekkend voor de mens. Voor de meeste niet-rokers is voeding de voornaamste bron van blootstelling aan PAK’s.

Er bestaan Europese maximumgehaltes voor PAK’s, onder andere in gerookt vlees en vis, bepaalde soorten vlees die op de grill of de barbecue werden bereid, oliën en vetten, cacaobonen en afgeleide producten, bepaalde tweekleppige weekdieren en tot slot baby- en peutervoeding.

Deze Europese maximumgehaltes werden vastgelegd voor vier indicatoren uit de groep van schadelijke PAK’s die in levensmiddelen kunnen voorkomen. Het gaat enerzijds om benzo(a)pyreen en anderzijds om de som van benzo(a)pyreen, benz(a)antraceen, chryseen en benzo(b)fluorantheen.

Voor september 2012 bestond er enkel reglementering voor de indicator benzo(a)pyreen. Recent wetenschappelijk advies kon echter aantonen dat de meting van benzo(a)pyreen op zich niet voldoende representatief is. Deze indicator blijft wel afzonderlijk bestaan om de gehaltes die nu in voeding worden gemeten te kunnen vergelijken met de metingen die dateren van voor september 2012.

In de “Code of Practice for the Reduction of Contamination of Food with Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) from Smoking and Direct Drying Processes” (in het Engels, Codex Alimentarius, CAC/RCP 68-2009)  kunt u preventie- en reductiestrategieën voor PAK’s terugvinden.

Meer informatie over recente ontwikkelingen kunt u vinden op volgend document: Nieuwe maximumgehaltes in bepaalde gedroogde voedingsmiddelen en –supplementen.

 

Meer informatie:

Europese Commissie ( in het Engels, DG Santé)

EUR-Lex (EUR-Lex, met de laatste geconsolideerde versie van Europese verordening 1881/2006)