Je pensioen wordt ambtshalve 5 jaar na de oorspronkelijke beslissing herzien teneinde je graad van invaliditeit opnieuw te beoordelen.

Als je toestand verergert, kan je op elk moment een aanvraag tot herziening wegens verergering indienen. In dit geval moet je een verergeringsaanvraag via de Cel voor Burgerlijke Oorlogsslachtoffers en de slachtoffers van daden van terrorisme van de Federale Pensioendienst (FDP) indienen. Als je aanvraag voldoet aan de voorwaarden, wordt het overgemaakt aan de GGD. De rest van de procedure is gelijkaardig met de reeds besproken procedure.

Contact information

Zuidertoren - 22 ste verdieping  - 1060 Brussel
02/558 60 15

 

  • Indien je een vraag hebt over het medisch onderzoek, contacteer Medex:
 02/524 91 91 (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u)