De opdracht van de Federale Milieu-Inspectie is controleren of bedrijven en zelfstandigen de wettelijke reglementen inzake het op de markt brengen en gebruiken van producten naleven.

Het doel van die controle is het voorkomen van de mogelijk schadelijke effecten die producten op de volksgezondheid en/of het leefmilieu kunnen hebben.

De juridische basis voor deze interventies is de wet betreffende de productnormen.

De toepassingsgebieden van de wet betreffende de productnormen worden vastgelegd en aangevuld door een groot aantal Belgische en Europese wetten.

De producten die de inspectiedienst controleert zijn dan ook zeer talrijk en uiteenlopend. De lijst van deze producten wordt almaar langer.

Voorbeeld: de meerjarencampagnes rond houtkachels

In België zijn verwarmingstoestellen sinds 2010 strikt gereglementeerd om de uitstoot van fijn stof en CO te verminderen en hun rendement te verhogen.

De Federale Milieu-Inspectie van de FOD Volksgezondheid verricht in supermarkten en gespecialiseerde winkels controles om zich ervan te vergewissen dat de wetgeving correct wordt toegepast.

Niet-conforme modellen, toestellen dus die te veel fijn stof en/of CO uitstoten en/of waarvan het rendement niet hoog genoeg is, worden uit de handel gehaald.

Sinds 2017 zijn meer dan 2000 houtkachels gecontroleerd.

Tests en metingen in een laboratorium bevestigden de geringe prestaties van de toestellen en daarna werden meer dan 15 verschillende houtkachelmodellen uit de handel gehaald. Hier meer informatie over de uit de handel genomen modellen.