Onder water is het niet stil! Scheepvaart, heiwerken voor de installatie van windturbines, seismisch onderzoek, militaire oefeningen en het tot ontploffing brengen van oude munitie veroorzaken onderwatergeluid. De verstoring kan van korte of lange duur zijn.

In het ergste geval kan dit voor sommige soorten dodelijk zijn of blijvende gehoorschade veroorzaken. Onderwatergeluid verstoort ook de communicatie tussen soorten, veroorzaakt stress of verandert het natuurlijk gedrag van soorten. De impact hangt af van zowel de aard van het geluid als van de gevoeligheid van het organisme voor geluid.

Zeezoogdieren (walvisachtigen, dolfijnen, bruinvissen) en vissen (omwille van hun met gas gevulde zwemblaas) zijn bijzonder gevoelig voor explosies. De meeste ongewervelden ondervinden daar weinig schade van omdat zij geen organen hebben die met gas gevuld zijn. Een aantal andere soorten zijn in de vroege, embryonale stadia van hun ontwikkeling wel in mindere of meerdere mate gevoelig voor akoestische verstoring.

Het beheer van de akoestische verstoring is één van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Bij de milieueffectenbeoordeling van projecten op zee is geluid een milieudruk die geëvalueerd wordt (milieuvergunningen).