Organen doneren is gratis

De wet geeft aan dat het schenken van organen gratis moet zijn en dat elke handel in organen en weefsels verboden is.

In 1973 bevestigt de Conventie voor de Rechten van de Mens dat het menselijke lichaam geen voorwerp van handel mag zijn : «  Elke persoon kan zijn diensten en zijn tijd aanbieden, maar mag niet verkopen of verkocht worden. Zijn persoon is geen vervreemdbare eigendom”.

Anonimiteit

De wet stipuleert in artikel 14 dat de anonimiteit tussen de families van de donor en de ontvanger steeds gewaarborgd moet blijven om elk vorm van verplichting te vermijden (financieel, psychologisch,..).

Respect voor de overledene

Het wegnemen van organen en het hechten van lichaam moeten gebeuren met het grootste respect voor het stoffelijke overschot en de gevoelens van de familie. Het opbaren van het lichaam moet zo snel mogelijk gebeuren zodat de familie de laatste eer kan betuigen aan de overledene. Voor het wegneemteam is de overledene een mens die het beste van zichzelf geeft door andere te redden.

 Onthaal pagina "Orgaandonatie"