Advies 8122a - waterzuiberingsslib

Advies van de HGR over “De Valorisatie van waterzuiveringsslib in de landbouw” - Begeleidende brief aan aanvrager (september 2005) (HGR 8122a)

Advies 8110 - chloor in de zwembaden

Advies betreffende de problematiek van chloor in de zwembaden (mei 2005) (HGR 8110)

Advies 8122c - microbiologische contaminatie van waterzuiveringsslib

Gedeeltelijk advies van de werkgroep “Microbiologie van de voeding” betreffende de microbiologische contaminatie van waterzuiveringsslib: aanbeveling van microbiologische normen...