Advies 9428 - Medisch attest

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne: medisch attest (november 2017)(HGR 9428)

Advies 8651 - Probiotica

Probiotica en hun implicaties voor de volksgezondheid in België (februari 2012) (HGR 8651)

Brochure 8207 - Preventie van de contaminatie van levensmiddelen door zieke werknemers of werknemers

Brochure - Preventie van de contaminatie van levensmiddelen door zieke werknemers of werknemers die drager zijn van microbiële en parasitaire agentia (september 2012) (HGR 8207)

Advies 8316 - Bacillus cereus Groep - Bijlage

Risico-profiel voor Bacillus cereus Groep in voedsel toxi-infecties: situatie in België en aanbevelingen [Bijlage] (januari 2010) (HGR 8316)

Brochure - Viruses and food (HGR 8386)

Brochure - Viruses and food (HGR 8386)