In en op onze Noordzee vinden op vrij beperkte ruimte heel wat activiteiten plaats, denk maar aan groene energie, natuurbehoud, scheepvaart, visserij en zandontginning. Een marien ruimtelijk plan (MRP) is dan ook noodzakelijk om de verschillende belangen (zowel economisch, ecologisch als sociaal) te verzoenen en elke activiteit een plek te geven in de Noordzee.

Het eerste marien ruimtelijk plan werd, in opdracht van de Minister van Noordzee, door de dienst Marien Milieu opgesteld voor de periode 2014-2020. België was daarmee pionier in Europa en zelfs in de wereld. Het plan loopt steeds over een periode van zes jaar. Voor de nieuwe cyclus (2020-2026) trad in werking op 20 maart 2020.

Een samenvattende brochure voor het marien ruimtelijk plan

De brochure ‘Er beweegt wat op zee. Het marien ruimtelijk plan 2020-2026’  geeft een mooi overzicht van de belangrijkste activiteiten in onze Noordzee aan de hand van specifieke kaarten. Je kan ook je kennis testen met een korte quiz.

Bestel hier de gratis brochure

Hoe kwam het marien ruimtelijk plan tot stand?

Het marien ruimtelijk plan  heeft een grote impact en kwam dan ook tot stand door een nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Ngo’s, bedrijven, overheidsinstanties, belangenorganisaties en burgers gaven hun voorstellen en opmerkingen door tijdens twee consultatierondes. Ook het duurzaamheidsaspect kreeg extra aandacht, onder meer via het strategisch milieueffectenrapport (SEA). Na verwerking van de bijdragen werd het nieuwe MRP door de Koning ondertekend op 22 mei 2019.  

Meer info over de openbare raadpleging vind je op www.consult-leefmilieu.be.

Wat staat er in het marien ruimtelijk plan?

Het marien ruimtelijk plan omvat de volgende onderdelen: