De verordening inzake voedingsenzymen
 

Verordening 1332/2008 inzake voedingsenzymen bepaalt de regels voor het gebruik van voedingsenzymen. De bedoeling is om voedingsenzym per voedingsenzym na te gaan of het gebruik veilig is, of het technologisch gezien in een aanvaardbare behoefte voorziet en of de consument er niet door misleid wordt.

Voedingsenzymen vallen onder de verordening, ongeacht of ze als technische hulpstof of als additief gebruikt worden. Ook enzymen gebruikt bij de productie van wijn, aroma’s en nieuwe voedselingrediënten vallen onder de enzymverordening. Echter enzymen die gebruikt worden voor de fabricage van levensmiddelenadditieven of technische hulpstoffen, vallen niet onder de enzymverordening.
Enzymen die bedoeld zijn om te functioneren na consumptie - die dus helpen bij de vertering - vallen niet onder de enzymverordening aangezien ze niet onder de definitie van voedingsenzym vallen. Bijgevolg vallen enzymen die toegevoegd worden aan voedingssupplementen, maar geen technisch nut hebben in het supplement zelf, niet onder de enzymverordening (als ze nieuw zijn, vallen ze wel onder de “novel food” wetgeving).

 

Toelatingsprocedure

Aangezien het de bedoeling is om voedingsenzym per voedingsenzym na te gaan of het gebruik veilig is, nuttig is en of er geen misleiding is van de consument, is er een proces lopende waarbij gewerkt wordt in de richting van een positieve lijst van voedingsenzymen. Eens de lijst van toepassing is, kunnen enkel nog voedingsenzymen die op de lijst staan, legaal verkocht en gebruikt worden als voedingsenzymen, voor zover ze conform zijn aan de specificaties en gebruiksvoorwaarden die ook worden toegevoegd aan de lijst. Een nieuw voedingsenzym mag dan pas op de markt komen, als het eerst na een toelatingsprocedure is toegevoegd aan de positieve lijst.

Klik hier voor meer informatie over de toelatingsprocedure voor voedingsenzymen.

 

Etiketteringsregels in relatie tot voedingsenzymen

Klik hier voor meer informatie over etiketteringsregels in relatie tot voedingsenzymen.

 

Andere wettelijke regelingen over voedingsenzymen

Klik hier voor meer informatie over andere wettelijke regelgevingen over voedingsenzymen.

Wetgeving