Europa heeft duurzaamheidscriteria bepaald voor biobrandstoffen om negatieve gevolgen voor het milieu te vermijden.

Om het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen binnen de Europese Unie aan te moedigen, hebben de Lidstaten de richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen goedgekeurd. Hierin wordt onder meer voorzien :

- In een berekende doelstelling, toegekend aan iedere Lidstaat, wat betreft zijn aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in zijn bruto eindenergieconsumptie voor 2020.  Voor België bedraagt deze doelstelling 13 %.
- Dat tegen 2020 het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in de transportsector eveneens minstens 10 % van de eindenergieconsumptie in deze sector moet zijn.
- in duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen om het negatieve effect op het leefmilieu te verminderen.

In België moeten professionelen loten biobrandstoffen die op de markt worden gebracht registreren in een databank, vooraleer ze over te boeken aan hun klanten. Via deze weg kunnen bedrijven ook het bewijs leveren aan de andere marktpartijen dat de duurzaamheidscriteria werden nageleefd.

De Belgische wetgeving biedt ook de mogelijkheid om motorbrandstoffen op de markt te brengen met een gehalte aan biobrandstof hoger dan toegelaten in de Europese normen en om pure koolzaadolie te verkopen aan de gewestelijke vervoersmaatschappijen en aan automobilisten.

Aangezien er voor geen van beide gevallen een Europese norm bestaat, zijn er afwijkingen voorzien door de Belgische wetgeving.