Affiche 2018

« #borstvoedingikbenvoor »

Een campagne van de FOD Volksgezondheid en het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) naar aanleiding van de internationale week van de borstvoeding (van 1 tot 7 oktober 2019).

Dit jaar is het wereldthema van de World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) “Empower parents – enable brastfeeding”. Het begrip empowerment benoemt het geheel van de acties die ondernomen worden om toekomstige ouders en moeders te helpen, zodat ze zich gesteund voelen in hun borstvoedingsproject in onze maatschappij. Dit gaat van een eenvoudige ondersteunende blik van een persoon voor een moeder die borstvoeding geeft, tot het creëren van gunstige voorwaarden voor borstvoeding in de arbeidswereld.

Om op positieve wijze bij te dragen tot deze “empowerment”, hebben wij #borstvoedingikbenvoor gelanceerd, zodat moeders die borstvoeding geven, als zij dat wensen, hun ervaringen kunnen delen via Instagram. Het is een ludieke wijze om over borstvoeding te praten en om haar imago in onze maatschappij te verbeteren. Die mama die de kleine Antek voedt, kijkt ons welwillend aan en nodigt ons uit om eens rustig na te denken over het thema borstvoeding. 

U kan de affiche gratis bestellen op info.borstvoeding@health.fgov.be. Stuur ons een mail met vermelding van uw naam en adres.