Affiche 2023

Borstvoeding en WERKen, HET KAN! 

Een campagne van de FOD Volksgezondheid en het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) naar aanleiding van de internationale week van de borstvoeding (van 1 tot 7 oktober 2023).

In 2023 heeft het Federaal Borstvoedingscomité gekozen voor het thema “borstvoeding en werken”. 

Steeds meer vrouwen in België willen borstvoeding blijven geven, ook wanneer ze het werk hervatten. Om hen hierbij te helpen, is het belangrijk dat gezondheidswerkers hen correcte informatie verstrekken op lichamelijk, voedings-, praktisch, juridisch en sociaal vlak. Het is eveneens belangrijk dat de hele samenleving hen aanmoedigt en ondersteunt. 

Deze affiche helpt om borstvoeding te normaliseren.

U kan de affiche gratis bestellen op info.borstvoeding@health.fgov.be. Stuur ons een mail met vermelding van uw naam en adres. 

Tegelijkertijd met deze actie heeft het FBVC een Memorandum opgesteld om de politieke wereld aan te spreken over het belang van borstvoeding voor de gezondheid van baby's en moeders en om maatregelen te treffen om moeders te helpen hun borstvoeding met succes te laten verlopen. Dit zou kunnen door het verbeteren van het ondersteunings- en beschermingsbeleid tegen alle vormen van marketing of voor een gunstigere wetgeving inzake ouderschapsverlof.