Een invasieve uitheemse soort (of IAS: invasive alien species) is een levend organisme (dier of plant) dat gewild of ongewild door de mens buiten zijn natuurlijk biotoop werd geïntroduceerd. “Invasief” omdat de soort zich aan zijn nieuwe omgeving aanpast en daarbij aanzienlijke schade toebrengt aan de biodiversiteit of of aan de ecosysteemdiensten

 Een toenemende bedreiging 

Exotische soorten werden altijd al in Europa geïntroduceerd. Ze zijn evenwel niet allemaal invasief of een bedreiging voor de Europese biodiversiteit. 

Door de aanzienlijke toename van het handelsverkeer en de grote vraag naar exotische dieren en planten wordt het milieu steeds meer bedreigd. Soms veroorzaken deze soorten ook problemen voor de gezondheid van de mens of van huisdieren of van wilde soorten.

Wereldprobleem

De invasieve uitheemse soorten zijn een wereldwijd probleem. Na het verdwijnen van de natuurlijke habitats (bijvoorbeeld door de reconversie van deze habitats in landbouw-, industrie- of woongebieden) worden ze beschouwd als de tweede grootste oorzaak van het wereldwijde verlies aan biodiversiteit

Economische schade

De IAS kunnen ook grote economische schade veroorzaken die voor de Europese Unie op 12,5 miljard euro per jaar wordt geraamd. Voor bepaalde sectoren zoals landbouw, aquacultuur, visvangst en bosbouw veroorzaken ze directe economische verliezen door bijvoorbeeld de introductie van ziekten.

Ook de controle en uitroeiing ervan kan grote kosten teweegbrengen die collectief door de samenleving gedragen moeten worden via overheidsbudgetten.