De FOD Volksgezondheid wil alle actoren binnen de zorgsector sensibiliseren voor het belang van veilige zorg in alle zorginstellingen. De missie van de Cel Kwaliteit luidt als volgt: "De Cel Kwaliteit stimuleert de implementatie van een patiëntgericht, geïntegreerd en op evidentie gebaseerd zorgbeleid door middel van innoverende en duurzame programma’s in samenspraak met haar partners."

Farmaceutische zorg is één van de pijlers van de gezondheidszorg die wordt verstrekt aan patiënten en speelt een rol in verschillende fases van zijn zorgtraject.

Farmaceutische zorg heeft als doel om, aan de hand van een multidisciplinaire benadering, tegemoet te komen aan de noden van de patiënt voor zijn medicamenteuze behandeling door problemen te voorkomen, te identificeren en op te lossen in verband met het gebruik van geneesmiddelen.

Farmaceutische zorg streeft naar positieve resultaten in termen van gezondheid door middel van een verantwoordelijk aangeboden behandeling met geneesmiddelen. Zorgverstrekkers zorgen ervoor dat de medicamenteuze behandeling van de patiënten aangepast, zo doeltreffend en veilig mogelijk is,  efficiënt en gericht op de voorkeuren van de patiënten.


>  NIEUW <

  • Het rapport over de activiteiten klinische farmacie 2015 is beschikbaar. Consulteer de rubriek Klinische farmacie.
  • Informatie en PPT-presentaties van de Clinicamp 2017 zijn beschikbaar.

AANDACHT
Om een optimale communicatie te garanderen vragen we om elke wijziging van de coördinaten van ziekenhuisapothekers mee te delen via mfc-cmp@health.belgium.be .

 

Evenementen

De FOD Volksgezondheid organiseert jaarlijks evenementen voor alle actoren binnen de context van farmaceutische zorg om:

  • te informeren en sensibiliseren
  • netwerking te faciliteren
  • praktijken en ervaringen te delen

Gratis opleidingen voor kwaliteit en patiëntveiligheid

Studiedagen
Clinicamp
MeDev'Camp
Opleiding
E-zine BeCare

 

 

 

Contact information

Hospital Pharmacy-team

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

T 02/524.85.76

mfc-cmp@gezondheid.belgie.be