De FOD Volksgezondheid wil alle actoren binnen de zorgsector sensibiliseren voor het belang van veilige zorg in alle zorginstellingen. De missie van de Cel Kwaliteit luidt als volgt: "De Cel Kwaliteit stimuleert de implementatie van een patiëntgericht, geïntegreerd en op evidentie gebaseerd zorgbeleid door middel van innoverende en duurzame programma’s in samenspraak met haar partners."

Farmaceutische zorg is één van de pijlers van de gezondheidszorg die wordt verstrekt aan patiënten en speelt een rol in verschillende fases van zijn zorgtraject.

Farmaceutische zorg heeft als doel om, aan de hand van een multidisciplinaire benadering, tegemoet te komen aan de noden van de patiënt voor zijn medicamenteuze behandeling door problemen te voorkomen, te identificeren en op te lossen in verband met het gebruik van geneesmiddelen.

 


>  NIEUW <

  • De publicatie van de 5de editie van het e-magazine BECARE is een feit. U vindt er weer veel nieuws over de initiatieven rond kwaliteit van de zorg en praktijkervaringen van op het terrein.

  • "Development of clinical pharmacy in Belgian hospitals through pilot projects funded by the government" is de titel van een artikel gepubliceerd in de Acta Clinica Belgica

  • Documentatie en informatie in navolging van de CLINICAMP 2018 is beschikbaar.

 

AANDACHT
Om een optimale communicatie te garanderen vragen we om elke wijziging van de coördinaten van ziekenhuisapothekers mee te delen.

 

Evenementen

De FOD Volksgezondheid organiseert jaarlijks evenementen voor alle actoren binnen de context van farmaceutische zorg om:

  • te informeren en sensibiliseren
  • netwerking te faciliteren
  • praktijken en ervaringen te delen

Studiedagen
Clinicamp 
MeDev'Camp
Opleiding
BeCare

 

 

 

Contact information

Hospital Pharmacy-team

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

T 02/524.85.76

mfc-cmp@gezondheid.belgie.be