Advies 8108 - Depressie

Rapport van de HGR: Depressie, depressiviteit en zelfmoord (december 2006) (HGR 8108)

Advies 7947 - Salmonella

Risicoanalyse van Salmonella in bereide producten op basis van gehakt pluimveevlees (maart 2007) (HGR 7947)

Advies 7409 - Tribultyltin

Tribultyltin (TBT): Advies van de HGR met betrekking tot de problematiek van organotinverbindingen in luiers (mei 2000) (HGR 7409)

Advies 7300/1 - Dioxine

Het Belgische PCB-dioxine-incident 1999 [Dioxine, lichaamsbelasting] (april 2001) (HGR 7300/1)

Advies 7622 - Microbiële stabiliteit

Procedure voor bepaling van de microbiële stabiliteit en veiligheid van een levensmiddel (mei 2001) (HGR 7622)h