Advies 8623 - Foliumzuur

Foliumzuur - Risk-benefit analyse (december 2011) (HGR 8623)

Brochure - Aanbevelingen aangaande de indicaties voor het toedienen van immunoglobulinen (juni 2010) (HGR 8366)

Brochure - Aanbevelingen aangaande de indicaties voor het toedienen van immunoglobulinen (juni 2010) (HGR 8366)

Advies 8684 - NAT-tests

De relevantie van NAT-tests bij de beoordeling van donoren van menselijk lichaamsmateriaal (november 2011) (HGR 8684)

Advies 8772 - KB biobrandstoffen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen (november 2011) (HGR 8772)

Advies 8792 - KB etiketten

Adviesvraag nopens een ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van...