Advies 8630 - Vitrificatie

Bewaring door vitrificatie van reproductieve weefsels en cellen (maart 2011) (HGR 8630)

Advies 8669 - TRALI

Aanbevelingen bij verdacht acuut posttransfusioneel longletsel (TRALI) (maart 2011) (HGR 8669)

Advies 8122 - Zuiveringsslib - Bijlage c2

Valorisatie van zuiveringsslib in de landbouw- Aanbevelingen van het FAVV (bijlage c2) (december 2005) (HGR 8122)

Advies 8122 - Zuiveringsslib - bijlage c3

Valorisatie van zuiveringsslib in de landbouw- bijlage bij de aanvraag en het advies van het FAVV (bijlage c3) (december 2005) (HGR 8122)

Advies 8122b - Waterzuiveringsslib

Normen voor zware metalen en organische polluenten in waterzuiveringsslib gebruikt in de landbouw (december 2005) (HGR 8122b)