Samenstelling van het Bureau van het Comité tijdens het zesde mandaat (20 mei 2019 – 19 mei 2023) 

  • Geneviève Schamps, Ondervoorzitster en Voorzitster van 20 mei 2019 tot 19 mei 2020
  • Florence Caeymaex, Ondervoorzitster en Voorzitster van 20 mei 2020 tot 19 mei 2021
  • Jan De Lepeleire, Ondervoorzitter en Voorzitter van 20 mei 2021 tot 19 mei 2022
  • Paul Cosyns, Ondervoorzitter en Voorzitter van 20 mei 2022 tot 19 mei 2023.

Contact information

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Eurostation II, 7e verdieping, lok. 07C040
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Informatieverantwoordelijke
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat