Het Bureau beheert de werkzaamheden van het Comité en verzekert de coördinatie van de verschillende beperkte commissies. Het is samengesteld uit 4 ondervoorzitters uit zijn midden verkozen. Elk Bureaulid neemt volgens beurtrol het voorzitterschap waar gedurende een jaar.
Sinds 11 december 2023, Jan De Lepeleire, Virginie Pirard, Patrick Cras en Geneviève Schamps worden verkozen als ondervoorzitter van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. 


Samenstelling van het Bureau van het Comité tijdens het zesde mandaat (11 december 2023 – 10 december 2027) 

  • Jan De Lepeleire, Ondervoorzitter en Voorzitter van 11 december 2023 tot 10 december 2024

  • Virginie Pirard, Ondervoorzitster en Voorzitster van 11 december 2024 tot 10 december 2025

  • Patrick Cras, Ondervoorzitter en Voorzitter van 11 december 2025 tot 10 december 2026

  • Geneviève Schamps, Ondervoorzitster en Voorzitster van 11 december 2026 tot 10 december 2027.

Het Comité in een oogopslag
Opdrachten en waarden
Home

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat