Het Bureau beheert de werkzaamheden van het Comité en verzekert de coördinatie van de verschillende beperkte commissies. Sinds 20 mei  2019, Geneviève Schamps, Florence Caeymaex, Jan De Lepeleire en Paul Cosyns worden verkozen als ondervoorzitter van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Samenstelling van het Bureau van het Comité tijdens het zesde mandaat (20 mei 2019 – 19 mei 2023) 

  • Geneviève Schamps, Ondervoorzitster en Voorzitster van 20 mei 2019 tot 19 mei 2020
  • Florence Caeymaex, Ondervoorzitster en Voorzitster van 20 mei 2020 tot 19 mei 2021
  • Jan De Lepeleire, Ondervoorzitter en Voorzitter van 20 mei 2021 tot 19 mei 2022
  • Paul Cosyns, Ondervoorzitter en Voorzitter van 20 mei 2022 tot 19 mei 2023.

Over het Comité
Opdrachten en waarden
Home

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat