SCIP, het Engelse acroniem voor Substances of Concern In articles as such or in complex objects Products, is een openbare databank met informatie over gevaarlijke stoffen die in verschillende consumptieartikelen en -producten aanwezig zijn. Die lijst omvat de zeer zorgwekkende stoffen die zijn opgenomen in de lijst met kandidaat-stoffen. Dit zijn stoffen onderworpen aan de REACH-procedure voor autorisatie.

De SCIP-databank van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is voor iedereen toegankelijk. De databank wil consumenten informatie geven over gevaarlijke stoffen zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken. De databank bevat informatie over de manier waarop deze stoffen worden gebruikt en hoe ze op een veilige manier kunnen worden verwijderd.
 
Waarvoor is de SCIP-databank bedoeld?

 Oorsprong en meerwaarde van de SCIP-databank 

Dit initiatief past in het kader van de Europese kaderrichtlijn voor afvalstoffen van 2018. De nieuwe Europese reglementering innoveert door:

  • De informatie over de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen is toegankelijk voor alle economische operatoren binnen de toeleveringsketen van de producent tot de afvalbeheerder, via de productleveranciers, de invoerders, de assemblagemedewerkers tot aan de consument;
  • Vroeger werd de informatie over de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen in een artikel uitsluitend verstrekt op vraag van een consument of van een productleverancier.

Sinds 5 januari 2021 zijn firma's die voorwerpen op de markt brengen met zorgwekkende stoffen verplicht om informatie hierover voor te leggen. Het ECHA neemt deze info op in de SCIP-databank. Deze verplichting is omgezet in Belgisch recht (Koninklijk Besluit).

De databank is openbaar en voor iedereen toegankelijk, maar ECHA garandeert de bescherming van gevoelige gegevens.
 
Om meer te weten over de SCIP-databank 

Bekijk ook het webinar over hoe u informatie over gevaarlijke stoffen in de SCIP-databank kunt opzoeken.