De dienst Financiering van de Ziekenhuizen stelt de budgetten van de ziekenhuisinstellingen op en verzekert de controle, het beheer en de verdeling van de jaarlijkse begrotingsenvelop van 7,801 miljard euro onder de gezondheidszorginstellingen in 2018 : waarvan 6,553 miljard euro voor de algemene ziekenhuizen en 1,248 miljard euro voor de psychiatrische ziekenhuizen.

De missies van de dienst Financiering van de Ziekenhuizen bestaan uit de volgende:
• Ondersteuning bieden t.a.v. de ziekenhuizen voor wat betreft hun financieringsmodaliteiten en hun wettelijke verplichtingen in deze materie ;
•   Verspreiden van alle relevante informatie aan de verschillende partners van de FOD waaronder de ziekenhuizen ;
•   Verzamelen, controleren en analyseren van de financiële gegevens van de ziekenhuisinstellingen. 
•   Uitvoeren van de juridische opvolging van de besluiten, omzendbrieven over de financiering van de ziekenhuizen ; 
•  Coördineren van het budgetbeheer in overleg met de externe partners zoals: RIZIV, CIM, Rekenhof, … .

 

Voor vragen / opmerkingencom.finhosp@health.fgov.be