Advies 9103 - Röntgenstraal

Advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende voorwaarden met betrekking tot het gerechtvaardigd gebruik van mobiele, draagbare röntgentoestellen (juli 2015) (HGR 9103) In dit...

Advies 9223 - L-tryptofaan

Het gebruik van L- tryptofaan afkomstig van fermentatie in voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen (oktober 2015) (HGR 9223) In dit wetenschappelijk beleidsadvies...

Advies 9139 - Melanotan IITM

Gebruik van Melanotan IITM: Gevolgen voor de volksgezondheid en onderzoeksperspectieven (july 2015) (HGR 9139) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake...

Advies 9347 - hoeveelheden radioactieve stoffen in lampen

Vrijstelling van vergunning voor het gebruik van beperkte hoeveelheden radioactieve stoffen in lampen (HGR 9347) (maart 2016)

Advies 9334 - Ontwerp van koninklijk besluit MLM

Ontwerp van koninklijk besluit ter omzetting van Europese richtlijnen 2015/565/EU en 2015/566/EU