Jaarlijks realiseren wij met ons medisch team zo’n 90 .000 medische onderzoeken.

Welke soorten medische expertises?

 

Medische expertises voor het overheidspersoneel

Controle op de arbeidsongeschiktheid (door ziekte of ongeval): ons netwerk van externe controleartsen voert controles uit bij ambtenaren thuis (of in het eigen kabinet) om te oordelen of een afwezigheid al dan niet gerechtvaardigd is. 

In het kader van een arbeidsongeval: onze artsen-experten bekijken of de letsels in verband staan met het arbeidsongeval, doen een uitspraak over het percentage van de blijvende arbeidsongeschiktheid, bepalen een consolidatiedatum van de letsels en gaan na of er een verband bestaat tussen de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeval.

In het kader van een aanvraag voor een vervroegde pensionering om medische redenen: onze artsen-experten gaan na of een (vastbenoemd) personeelslid medisch gezien nog geschikt is zijn functie uit te oefenen.

 

Onderzoeken door de gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD)

Deze artsen-experten onderzoeken fysische en psychische letsels van verschillende categorieën slachtoffers in het kader van een vergoedingsaanvraag: oorlogsslachtoffers, militaire slachtoffers, slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en slachtoffers van een terreurdaad.

Het is ook de GGD die het politiepersoneel onderzoekt in het kader van een arbeidsongeval.

 

Beoordeling van de medische geschiktheid voor chauffeurs en piloten 

Onze artsen gaan na of deze bestuurders medisch geschikt zijn hun beroep uit te oefenen. Dankzij deze medische check-up wordt de veiligheid van de burgers, de passagiers en de piloot of de chauffeur zelf gewaarborgd.


 

Document

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)